Co se do zápisu nevešlo a co nám skaličtí zastupitelé zamlčeli

Text použitý ve studii předložené těžařskou společností:

Návrhem je pokračování hornické činnosti ve stanoveném dobývacím prostoru Stříbrná Skalice za účelem vydobytí evidovaných bilančních zásob stavebního kamene. Pokračování těžby plynule naváže na těžbu stávající při zachování současného způsobu těžby, úpravy i expedice natěženého materiálu. Při pokračování hornické činnosti dojde k plošnému rozšíření území dotčeného těžbou v rámci dobývacího prostoru, a to ze stávajících 7,5 ha na konečných 10,4 ha, tedy k rozšíření o 2,9 ha. Po dostatečném odstupu současných 6 těžebních etáží bude založena další 7. etáž se dnem na výškové úrovni zpevněné plochy u technologické linky. Dotěžení ložiska v navrženém rozsahu umožní využívat lomový kámen z lokality Stříbrná Skalice dalších cca 25 let. !!!