Naše aktivity

Hlavní činnost spolku

  • podpory sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí,
  • podpory volnočasových aktivit dětí i dospělých,
  • péče o bezpečí a zdraví občanů,
  • osvětové činnosti v oblasti regionální historie a archeologických či technických památek,
  • účasti na realizaci sportovišť, hřišť a jiných volnočasových zařízení,
  • pořádání společenských akcí, přednášek a výletů,
  • účasti na jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,
  • podpory šíření a vydávání tiskovin s regionální tématikou.

Více na www.zivot-v-hradci.cz.