Černokostelecký zpravodaj

Výběr z čísla 7-8/2017

ČERNOKOSTELECKO TRÁPÍ SUCHO

Vážení spoluobčané, mnozí z vás určitě zaregistrovali výzvy k šetření vodou, zákaz zalévání či napouštění bazénů pitnou vodou a v poslední době i oznámení o zákazu povolování nových vodovodních přípojek pro stavebníky na celém Černokostelecku.
Ano, v současné době se začíná projevovat nedostatek vody už i v našem regionu. Zásobování pitnou vodou je pro nás samozřejmě prioritou, a protože jsme i v souvislosti s novým územním plánem podobný, i když ne tak dramatický vývoj očekávali, zahájili jsme přípravu na posílení kapacity zdrojů pitné vody už v roce 2015.
První možností zvýšení množství pitné vody v celém regionu je vybudování přivaděče z Vrchlice. Tento přivaděč mezi Červeným Hrádkem a Sobočicemi by měl posílit celkové množství vody o zhruba 7 vteřinových litrů na celkových 34 vteřinových litrů a odhadované náklady jsou 25 mil. Kč. Na tomto projektu, který dlouho ležel v šuplíku, pracujeme od roku 2015 přes zablokování celé stavby silničním zákonem, který skoro rok neumožňoval vést potrubí v tělesech komunikací, jsme v poslední době velmi postoupili. V tuto chvíli je projekt ve sta diu územního řízení a v nejbližší době bude odeslána i žádost o dotaci. Investorem přivaděče je ČERNOKOSTELECKO TRÁPÍ SUCHO svazek obcí JEKOZ, což je dodavatel vody pro nás i pro celý region. I u nás v Kostelci se snažíme k tomuto tématu přistupovat aktivně a odpovědně. Oživili jsme projekt využití vrtů v bývalém sanatoriu, které v minulosti zásobovaly celý areál. Proto v sanatoriu a na vrtech pod ním proběhnou v nejbližší době práce, při kterých bude ověřen technický stav vrtů. Následně budou z funkčních vrtů a z vývěru odebrány vzorky vody pro úplný rozbor a kontrolu její kvality včetně rozboru ropných látek a radiologie. Pokud tyto rozbory ukáží, že je voda v pořádku a pitná, dojde v druhé etapě ke kontrole vydatnosti těchto zdrojů. Tím obdržíme přesná data, abychom mohli zvážit, zda lze tuto naši vodu využít pro zásobování Kostelce. Na jednání Jekozu jsme iniciovali i pořízení matematicko-dynamického modelu zásobování našeho regionu pitnou vodou. Není totiž možné, pokud není dostatečně zajištěno zásobování stávajících odběratelů, připojovat další obce nebo průmyslové podniky. Tento model by tak měl stanovit možnosti zdrojů pitné vody, jejich vydatnost, nutné investice do posíle ní a stanovit i možné limity pro budoucí rozvoj celého regionu. Jde sice o finančně i časově náročnou záležitost, ale výstupem bude relevantní podklad, podle kterého budeme moci znovu otevřít jednání o napojování nových přípojek vodovodu a hlavně určit taková pravidla v území, abychom se v budoucnosti nedostali do nového problému s nedostatkem vody. Ať už se vydáme cestou výstavby přivaděče nebo cestou využití našich městských zásob vody nebo zvolíme obě cesty, musíme si uvědomit, že se jedná o běh na dlouhou trať. Očekávaná realizace, pokud vše vyjde ideálně, je zhruba koncem příštího roku.
Doufáme, že již po prázdninách vás všechny budeme moci informovat o tom, že naše vrty mají dobrou vodu, je jí dost a jednání o přivaděči z Vrchlice pokračují úspěšně.
Jiří Kahoun a Jan Černý, vedení města