Ozvěny Ondřejova, Třemblata a Turkovic

Výběr z čísla 3/2017

Kam s ním? Do plastů NE!

Stavební polystyren (na zateplení) je napuštěn látkou, která zpomaluje hoření – tato látka je nebezpečná, proto se celý tentopolystyren automaticky řadí do kategorie „nebezpečný odpad“.
Problematický je pouze ten  polystyren, který se využívá pro zateplení domů (ostatní polystyren je v pořádku a patří i nadále do plastů).

Co s takovým polystyrenem dělat?

Poptat jakoukoliv svozovou společnost, jež má povolení přijímat nebezpečné odpady (např. Marius Pedersen) – ta jim připraví cenovou nabídku a odpadu je zbaví v souladu s platnou legislativou.
Je nutné se připravit, že přebrání takového odpadu se bude pohybovat v cenové relaci cca 16,- Kč/kg + doprava.


Co připravujeme na hvězdárně

Od května do září o sobotách, nedělích a svátcích budou opět možné prohlídky hvězdárny v Ondřejově pro veřejnost, a to v časech 10, 13 a 16 hodin. Návštěvníky provedeme po historické hvězdárně Josefa Jana Friče, navštívíte Západní a Centrální kopuli, za jasného počasí se v projekci dalekohledem podíváte na Slunce a sluneční skvrny.
Navštívíte také Muzeum Vojtěcha Šafaříka a průvodce vás s výkladem provede hvězdárnou a zavede vás na návštěvnickou galerii Perkova dalekohledu, největšího dalekohledu v České republice.

Tradičně v květnu proběhnou Dny otevřených dveří.

V době vydání těchto Ozvěn už termín bude znám a najdete ho na webu Astronomického ústavu AV ČR www.asu.cas.cz. Akce je zdarma.

Největší událost nastane v létě. V srpnu si totiž připomeneme 50. narozeniny našeho největšího dalekohledu o průměru 2 metry, ohniskové vzdálenosti 64 metrů a hmotností přes 80 tun. Dalekohled, dodnes největší v České republice, byl v roce 2012 pojmenován po Luboši Perkovi, bývalém řediteli ústavu, který se zasloužil o pořízení dalekohledu do tehdejšího Československa. Teleskop byl slavnostně zprovozněn 23. srpna 1967 v rámci Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se tehdy konalo v Praze. Dalekohled je stále ve vynikající kondici a používá ho Stelární oddělení Astronomického ústavu AV ČR. V poslední době se jeho pozorovací program rozrostl o další směry jako např. pozorování extrasolárních planet. Veřejnost si bude moci s námi připomenout padesáté narozeniny dalekohledu při Evropské noci vědců, která se letos bude konat v pátek 6. října. Program bude zdarma.

Zcela mimořádnou akcí bude tzv. MegaEvent v sobotu 9. září, která se koná ve spolupráci České astronomické společnosti, Obce Ondřejov, Astronomického ústavu AV ČR a geocachingu v České republice i jeho vedení v USA. Rozsáhlý doprovodný programbude přístupný nejen pro hledače tzv. keší, ale také pro veřejnost a zúčastnit se budete moci i vy. Podrobný program bude postupně zveřejňován na webu ústavu.