Sázavské listy

Výběr z čísla 4/2017

Firma VWR ve Stříbrné Skalici chystá řadu nových pracovních míst

Rozhovor s Ing. Petrem Moravcem, ředitelem společnosti VWR International s.r.o., jsme dělali v roce 2005, kdy se společnost Vitrum ve Stříbrné Skalici stěhovala do nové administrativní budovy. Od té doby se mnohé změnilo. Společnost slaví v dubnu výročí 5 let od akvizice nadnárodní firmou VWR.

Rozhovor s Ing. Petrem Moravcem

Proč jste se rozhodli pro takovou změnu?

V roce 2011 jsme s kolegy společníky dospěli k názoru, že v budoucích letech bude velmi těžké zajistit další růst podílu na trhu laboratorního vybavení. Byli jsme známí hlavně jako distributor spotřebního materiálu pro laboratoře, měli jsme dominantní podíl na trhu s laboratorním sklem. Dnes vidíme, že daleko větší potenciál je v dodávkách chemikálií, produktů pro molekulární biologii, ochranných pomůcek a přístrojů, kde jsme v té době neměli patřičné kontakty na výrobce. Prodali jsme proto Vitrum nadnárodní společnosti VWR International, LLC, sídlící v Pensylvánii v USA. VWR je globálním distributorem laboratorního vybavení s obratem přes 4,5 miliardy USD a více než 8 000 zaměstnanci s pobočkami v 35 státech světa. VWR nemělo v době akvizice zájem o naše nemovitosti a exportní aktivity. Před samotným prodejem v roce 2012 jsme štěpením společnosti založili firmy VTR Glass s.r.o. a Veetee s.r.o. Ing. Miroslav Šteflíček, tehdejší obchodní ředitel VITRUM Praha, řídí dnes exportní aktivity firmy VTR Glass. Veetee je majitelem areálu ve Stříbrné Skalici, kde je nyní VWR v pronájmu.

Co všechno přinesla změna majitele?

Došlo ke změně na současný název VWR International s.r.o. Zavedení SAPu přineslo harmonizaci procesů dle platformy VWR. Během několika týdnů narostl sortiment dostupný pro naše zákazníky v České republice na cca 1,5 mil. produktů. Najednou jsme byli schopni tento sortiment dodávat přímo zákazníkům ze tří centrálních skladů v Evropě a lokálního ve Stříbrné Skalici. Na skladech je dohromady k dispozici cca 70 000 druhů produktů, což představuje bezkonkurenčně nejširší sortiment na trhu.

Ve Stříbrné Skalici se nyní mluví o nových pracovních příležitostech. O co se konkrétně jedná?

Zhruba před rokem koupilo VWR jinou americkou firmu s obratem cca 60 mil. USD. Společnost Therapak se specializuje na výrobu kitů pro klinické studie, které jsou nezbytnou podmínkou uvádění nových léků na trh. Therapak má vedle Kalifornie a Georgie v USA provoz také blízko Londýna. VWR má potenciál tento byznys rozvíjet. Vloni v květnu se začalo uvažovat o tom, že by vznikl v Evropě další výrobní závod. Byl jsem osloven se zadáním vypracovat projekt a Česká republika byla nakonec vybrána jako nejvhodnější místo. Ve Stříbrné Skalici tak nyní zahajujeme stavební práce na úplně novém výrobním provozu. Zahájení výroby se plánuje již v září tohoto roku.

Předpokládám tedy, že budete brzy personálně posilovat?

Ano, náběh výroby na podzim 2017 přinese cca 10 pracovních míst. Po postupném najetí výroby v dalších měsících se plánuje rozšíření až na zhruba 60 pracovníků v 1. kvartále 2018. Výrobní kapacita bude připravena na přibližně 120 míst. Tu bychom měli plně využít začátkem roku 2019. Další expanze je plánována po roce 2020. Přibližně 80 procent pracovníků bude kompletovat plastové komponenty do kitů, včetně jejich značení a opatření dokumentací. Bude se jednat o práci vsedě, v čistých prostorách s řízenou teplotou vzduchu. Bude to tedy velmi příjemné prostředí určené s ohledem na charakter práce zejména pro ženy. Zbytek budou pracovní pozice v administrativě. Domnívám se, že podobná pracovní příležitost v okolí není a že místa budou zajímavá i pro lidi z okolních měst, jako je třeba Sázava. Pokud se to ukáže jako zajímavé, uvažujeme o možnosti svozu zaměstnanců na náklady firmy.

Jedná se o dlouhodobý potenciál práce?

VWR podepsalo smlouvu o pronájmu nových prostor na dobu 10 let a hodlá do rozvoje dále investovat. Pro blízkou budoucnost, řekněme kolem roku 2020–2021, je již nyní připraven finanční plán a výstavba další budovy, která by mohla přinést rozšíření až na 200 pracovních míst. Odbyt je již nyní zajištěn současnými odběrateli Therapaku a VWR dále uvažuje o vybudování centra výroby kitů pro všechny stávající evropské zákazníky koncentrací příbuzných aktivit do Stříbrné Skalice.

Jak se vám podařilo během poměrně krátké doby působení v rámci nadnárodní firmy získat takové postavení?

Rozhodnutí realizovat takovýto projekt zrovna u nás vnímám také jako rozhodnutí založené na našich dosavadních výsledcích v rámci korporace. V konkurenci všech ostatních států jsme byli oceněni za rok 2015 cenou za nejlepší zákaznický servis. Za minulý rok jsme letos v lednu v Berlíně převzali ocenění za nejlepší stát v segmentu VWR4Production, což je sortiment pro čisté prostory a ochranné pomůcky. Máme stabilní management a vloni jsme zvládli výtečně integraci firmy, kterou jsme zakoupili v roce 2015 a jejíž obchod dále rozvíjíme dvouciferným růstem. Rozvoj VWR ve Stříbrné Skalici bude pokračovat i díky dalšímu projektu, o kterém padlo rozhodnutí v prosinci 2016. Náš význam v rámci korporace dál poroste tím, že budeme zajišťovat z České republiky služby pro ostatní státy. Nyní v březnu byla založena společnost VWR International Europe Services s.r.o., která bude fungovat jako centrum sdílených služeb. Bude zajišťovat činnost finančních oddělení VWR v ostatních státech v Evropě. Do tohoto oddělení jsme již přijali první pracovníky a počítáme s vytvořením zhruba čtyř desítek pracovních míst v nadcházejících 2 letech.

Jak náročné období vás čeká v nejbližší době?

Oba nové projekty beru jako příležitost, která se neodmítá. Je to sice spoustu práce a starostí, ale máme již sehraný tým schopných lidí a věřím, že se nám z VWR v České republice podaří vedle společnosti, zaměřené na distribuci na lokálním trhu, vybudovat významný článek s přesahem do celé korporace. Přestože vím, že bude těžké sehnat nové zaměstnance, počítám s tím, že budeme zajímavým zaměstnavatelem pro ty, kteří nechtějí dojíždět za prací do Prahy a trávit denně čas v kolonách nebo prostředcích MHD. Zaměstnancům nabízíme zdarma kurzy angličtiny, aby se cítili lépe v prostředí nadnárodní firmy a měli potenciál k dalšímu personálnímu růstu. Díky poloze firmy na okraji Stříbrné Skalice chceme vytvořit místo pro ty, kteří rádi stráví čas v příjemném prostředí obklopeni přírodou. V rámci VWR je nás nyní v České republice 67. V areálu Veetee Business Park ve Stříbrné Skalici a v dalších firmách, jako VTR Glass, Neofyt aj. pracují další desítky lidí, kteří již vědí, že jsme solidní a stabilní firma.