Senohrabská hláska

Výběr z čísla 6-7/2017

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech – důstojnost a laskavá péče až do posledního okamžiku

Váš blízký nemusí strávit poslední chvíle života sám a v anonymním prostředí. Pokud na to máte síly a možnosti, nebojte se o něj postarat doma. Je to jedinečný dar, který mu můžete dát. S péčí o blízkého vám pomůže tým odborně vyškolených pracovníků našeho domácího hospice, který bude dojíždět k vám domů. Nastaví optimální léčbu, zaučí v ošetřování, zapůjčí potřebné pomůcky, poradí.
Bude vám oporou a k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Pokud to doma nejde, může Váš blízký strávit poslední dny a týdny svého života v našem lůžkovém hospici v Čerčanech. Zdejší tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovních bude společně promýšlet, jak zvládnout bolest a jiné nepříjemné příznaky nevyléčitelného onemocnění a snažit se o to, aby zbývající čas nemocný strávil co nejlépe a tak, jak si přeje. Jeho den bude mít takový rytmus, jaký mu bude vyhovovat. Do hospice můžete kdykoli přijít na návštěvu nebo tam se svým blízkým pár dnů pobýt. Hospicoví pracovníci jsou připraveni poskytnout podporu nejen nemocnému, ale v případě potřeby i vám. Můžete se na ně s důvěrou kdykoli obrátit. Hospic je dostupný všem, bez rozdílu věku, vyznání i sociálního statusu. Službyjsou sice zpoplatněny, ale výše platby je nastavena tak, aby na službu každý dosáhl. Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.hospic-cercany.cz.


Bioodpad do černých popelnic nepatří!

Společnost Marius Pedersen a.s. si Vás tímto dovoluje upozorňit na skutečnost, že bude plošně ve všech obcích a městech provádět kontroly obsahu nádob na směsný komunální odpad při jejich svozu. Zejména se zaměří na kontrolu bioodpadu v černých nádobách. Pokud se v nádobách na směsný komunální odpad bude nachá- zet bioodpad, nebudou takové nádoby svezeny. Bioodpad do směsného komunálního odpadu nepatří, je to vytříditelná složka, která se dá dále zpracovat. Zároveň jsou skládky sankciovány, pokud bioodpad skládkují – právě např. v návozu komunálního odpadu. Pokud na takovou nádobu narazíme, necháme u nádoby nebo ve schránce informativní lísteček, že nádoba nebyla svezena z důvodu nevhodného obsahu. Věříme, že takovýchto nádob bude v obci Senohraby co nejméně. Děkujeme za spolupráci a za to, že odpad třídíte. *Marius Pedersen a.s.