jiný autor

jiný autor

O statečném rodákovi z Hradových Střimelic

autor článku: Martina Studzinská Karel Pavlík Dne 19.10. roku 1900 se v budově školy v Hradových Střimelicích v rodině řídícího učitele Karla Pavlíka a jeho ženy Antonie, rozené Kubíkové, narodil chlapec Karlík. Přišel na svět po sestrách Albíně a Hermíně.…