Štítek geologie

Minerály v okolí Stříbrné Skalice

V roce 2013, při organizaci naučné vycházky po důlních dílech na Stříbrnoskalicku, jsem požádal Bolka Studzinského, šachistu a odborníka na minerály, zda by se nechtěl vycházky zúčastnit drobným příspěvkem o místních minerálech. Z důvodu zaneprázdněnosti účast odmítl, ale poskytl mi fotografie…

Za uhlím

Naše hlasy, ročník XX., rok 1900, číslo 39+40, 30. září a 7 října, autor: patrně J. Miškovský, redaktor Posud jsme přinášeli zprávy o uhelném kutání v naší krajině dle ústního podání, tentokráte čerpáme data ze spisu vědeckého dr. Bedřicha Katzera: Příspěvky…

Geopark

Následující tabulku vyvřelých, usazených a přeměněných hornin, reprezentujících geologický vývoj území Českého masivu za přibližně 600 milionů let, jsem vytvořil z vlastních fotografií pořízených v Geologickém parku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve stálé venkovní expozici v Botanické zahradě na Albertově. Texty přiřazené…