Víte, že na začátku 60. let probíhal na Stříbrnoskalicku geologický průzkum?

V rámci projektu Českobrodsko – Sázavsko byla v letech 1960 až 1963 při geologickém mapování polymetalických rud spolu s oblastmi Peklov, Chrást a Tismice prozkoumána i lokalita mezi Stříbrnou Skalicí a Černými Voděrady.

Negativní výsledky

Báňské práce zde měly za úkol prověřit výnosnost dobývání olověných, zinkových a měděných rud. Akce byla v roce 1963 vzhledem k prakticky negativním výsledkům ukončena.

Průzkum probíhal především v místech historických dobývek u Hradových Střimelic, Kostelních Střimelic a osadě Havírna (katastr Černé Voděrady). Často se opakovala situace, kdy sledovaná žílovina do hloubky ubývá na úkor rud, které rychle vykliňují. Například v šachtě Karolina v osadě Havírna se od povrchu sledovaná žílovina ztrácí v hloubce 12 metrů.

Pro a proti

Jako obyvatel krásného Stříbrnoskalicka můžu být rád, že v 60. letech 20. století k zahájení těžby, která by v případě prokázání bilančnosti místních zásob následovala, nedošlo. Všichni víme, jaký zřetel byl tehdy brán na přírodu.

Jako člověk zvídavý bych však určitě rád nějakou tu přístupnou štolu za humny uvítal.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.