Minerály v okolí Stříbrné Skalice

V roce 2013, při organizaci naučné vycházky po důlních dílech na Stříbrnoskalicku, jsem požádal Bolka Studzinského, šachistu a odborníka na minerály, zda by se nechtěl vycházky zúčastnit drobným příspěvkem o místních minerálech. Z důvodu zaneprázdněnosti účast odmítl, ale poskytl mi fotografie několika kusů nalezených v okolí Stříbrné Skalice. Tehdy jsem fotografie prezentoval účastníkům vycházky, dnes se s nimi podělím s vámi. Zároveň Bolkovi ještě jednou děkuji.

Tabulka minerálů nalezených na Stříbrnoskalicku Bolkem Studzinským (autor fotografií).

NÁZEVFOTOGRAFIE POPIS
barytBaryt – síran barnatý (BaSO4), důležitý minerál hydrotermálních žil (provází zvláště minerály obsahující Cu, Pb, Ag, Co, Mn)-obr. 13. Vzniká též metasomaticky a vyskytuje se i v sedimentech v podobě hlíz. Nejvýznamnějším zdrojem jsou ložiska hydrotermálního původu.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kalcit

galenitGalenit – nejdůležitější minerál (PbS) olověných rud. Obvykle obsahuje příměs stříbra a vyskytuje se především na hydrotermálních ložiskách (žilných i metosomatických), pospolu s křemenem, karbonáty, sfaleritem, pyritem aj. např. v Příbrami, Stříbře, Banské Štiavnici.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kalcit

kalcit

krystalický kalcit

manganokalcit

Kalcit – velice hojný minerál (CaCO3) neobyčejně rozmanitých krystalových tvarů. Hlavními diagnostickými znaky jsou dokonalá štěpnost, stupeň tvrdosti (3), rozpustnost ve zředěné kyselině solné za studena (za nápadného šumění. Je běžný v sedimentech (skládá vápence a většinu organických zbytků) a v odvozených metamorfovaných horninách; vyskytuje se i v magmatitech (např. karbonatity) a v hydrotermálních žilách…

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kalcit

krystalický křemen

křemen – křišťál

křemen – křišťál, citrín 

křemen – křišťál, záhněda

Křemen – hlavní zástupce skupiny polymorfních minerálů o složení SiO2, do níž patří především křemen, tridymit a cristobalit; chalcedon je kryptokrystalickou odrůdou křemene. Křemen patří k nejrozšířenějším minerálům jak v krystalických, tak sedimentárních horninách a vyznačuje se nedostatkem štěpnosti, lasturnatým lomem a velikou stálostí…

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl

malachit

malachit, azurit -barytová žíla

Malachit – minerál (zásaditý uhličitan měďnatý) nápadně zelené barvy; spolu s azuritem charakteristický minerál oxidačních zón měďných ložisek (@ obr. 215). Hledaný drahý kámen.

Azurit je produktem oxidace sulfidů mědi v oxidačních zónách měděných ložisek v karbonátických horninách.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl

pyrit v křemeniPyrit (též železný pyrit, či kyz železný, chemicky disulfid železnatý) je velmi hojný minerál a důležitá železná ruda. Obvykle má zlatavou barvu, pro kterou bývá někdy neznalými zaměňován se zlatem, proto se mu taky někdy říká zlato hlupáků či kočičí zlato. Často se ale může objevovat se zelenalým nádechem, nebo kovově modrými, červenými a zelenými povlaky, které se odborně nazývají náběhové barvy. Je to nejrozšířenější sulfid v zemské kůře vůbec. Název pyrit pochází z řečtiny a je odvozen od slova oheň, protože po úderu z něj často odlétají jiskry.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrit

wad – oxid manganu barytová žílaWad – souhrnný název zemitých kysličníků manganu vyskytujících se jako různé povlaky, dendrity apod.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl