Archivy Image map areas

3

V severozápadní části areálu byla po demolici chlévů v terénním zářezu do přirozeného skalního výběžku, který byl v minulosti doupraven na hráz zaniklého Hořejšího rybníka, objevena část rozsáhlého zahloubeného objektu, interpretovaná jako povrchový důl – lom. Vzhledem k nálezům stop úpravy rud v areálu…

2

V rýze u severozápadního nároží bylo v těsné blízkosti obytné budovy mlýna objeveno ca 6 m dlouhé novověké soujámí obsahující značné množství strusky, kamenů (červený pískovec – ojediněle s viditelnými hrudkami se sloučeninami Cu, kusy křemen-barytové žiloviny), zlomky stavební keramiky, ale jen nepočetné…

1

Před západní štítovou stranou mlýnské budovy byly ve dvou rýhách pro kanalizaci zachyceny stopy po plavení rud, včetně zbytků dřevěného plavicího zařízení tvořeného patrně svisle umístěnými dřevěnými rámy s košatinovou výplní.

Lín

Lín se před pečením vhodí do horké vody nebo do žhavého popela a pak 5,° z něho hrubým plátnem odře sliz. Není příliš chutný, poněvadž má v těle pravidelně mnoho výkalů.

Parma

Parma se vaří i se šupinami. Má mnoho kosti. Labužníci vyhledávají zvláště její pysky. Jikry jsou nebezpečné a je třeba je ihned vyhodit, protože působí bolesti břicha a zvracení.

Mník

Mník se rozvaří ve vodě na kaši a pokropí vínem. Jeho játra jsou nejlepší mezi játry všech labských ryb. Jsou považována za zvláštní lahůdku.