Kříž u Hradových Střimelic

Lokalita: Hradové Střimelice, Praha-východ.

Fotografie výše nepotřebují komentář. Mezi fotografiemi je třicetiletá prodleva, ve které byl kříž i s kamenným podstavcem značně poničen a dokonce i povalen. Lze tak usuzovat nejen dle jinak natočeného podstavce – viz detailnější fotografie níže, ale povalený ho pamatuje i Jirka Bernat, který doplnil i informaci o tom, že v současnosti chybějící horní deska nesla letopočet 1777. Starší ze srovnávacích fotografií pořídil Jan Reich a publikoval ji ve své fotografické knize Posázaví v roce 1988.

V současnosti (t.j. 13.1.2014) běží několik dotačních titulů (třeba tento), z kterých by se peníze na opravu těchto, v krajině tak očekávaných a proto potřebných, památek daly získat. Jenom to potřebuje větší iniciativu obce a zapojení nás občanů.