Jevany – rok 1562

Majitelé usedlostí ve vesnici Jevany okolo poloviny 16. století – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy z roku 1562.

Ves Jevany

Havel mlynář, kterýž vesničky rychtářem jest, drží rychtu svobodnou s 1 lánem roli, z kteréž nic neplatí, než ta povinost na té rychtě jest, že každý rychtář, kterýž na té rychtě sedí, má hejným nad lesy býti a k rybníkům přihlídati

Burjan – 1 lán

Jan Červený – ½ lánu

Adam Kocian – 1 lán

Jakub na Tesařavě – 1 lán

Šimon – 1 lán

Veselej – ½ lánu

Mikuláš Loukotník – 1 lán

Průcha – 3 ½ lánu

Havel mlynář, kterýž jest na mlejně pod hrází u rybníka Jevanského, platí z toho mlejna a z 1 lánu po 1 kopě 7 gr., slepic 4 ½, roboty ženné 5 dní. Též z druhého mlejna, kterejž jest vnově vystavěl, platí mouky, když jse mu rozkáže, každého roku 6 korců, a z louky po 25 gr.

Krčma vejsadní.