Skalické scenérie – kamenný most v Betlémě

Z digitálního archivu pohlednic již zesnulého Josefa Jíši z Kozojed, který jsem onehdy obdržel oklikou přes informační centrum v Kostelci, vybírám jednu z kdysi nejkrásnějších stříbrnoskalických scenérií nalézající se pod úpatím skalického vrchu na konci ulice V Betlémě v místech, kde koryto Javanského potoka překračuje kamenný most z druhé poloviny 19. století.

Most na kolorované pohlednici z konce 19. století.
Most na kolorované pohlednici z konce 19. století.
Most na pohlednici z 20. let 20. století.
Most na pohlednici z 20. let 20. století.
Stejný pohled dnes.
Stejný pohled dnes.

Nejenže dnešní podoba mostu nepřináší potěchu oka, ale ani jeho technický stav není na takové výši, aby se jeho oprava mohla s klidným svědomím odsouvat. Jen včasný a adekvátní zásah nám do budoucna uchová tuto v základech krásnou a potřebnou památku.

Porovnejte pohlednice s dnešními fotografiemi a všimněte si rozdílu mezi dnešní a někdejší podobou mostu. Nejenže kamenné zábradlí nahradilo kovové, ale i počet vyditelných oblouků mostu se z tehdejších tří snížil na dva.

Most při povodni v červnu 2013.
Most při povodni v červnu 2013.
Most po povodni v červnu 2013.
Jižní (povodní) stěna mostu.
Návodní stěna mostu.
Severní (návodní) stěna mostu.