Jevany – rok 1677

Majitelé usedlostí v Jevanech v roce 1677 – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy

Ves Jevany

– k staré pertinenci Smiřické a k rychtě Vyžlovské
– roli žitné a ovesné

Jiřík Němec – chalupa-pustá, 1/2 lánu
Eva Nádvorníková – grunt-pustý, 1 lán
Jakub Hedrlín – grunt-pustý ode mlejna panského, 1 lán
Jan Baloun – grunt, 1 lán
Martin Hrbecký – chalupa-pustá, 1/2 lánu
Václav Kozelka – grunt-pustý, 1 lán
Jan Hejr jinak Kheller – grunt, 1 lán (tužkou – Tomáš)
Jan Holub – chalupa-pustá, 1/2 lánu (tužkou – Kolář)

To jest samo v sobě, byl na tom mlynář tehda (Havel mlynář), ale nyní to jest panský mlejn. Dle starých pamětí měl rychtu svobodnou s 1 lánem roli, z kteréž nic neplatil, nežli povinnost rychtářskou zastával, šenkýřoval piva a hájemství opatroval a když by potřeba nastala, jednoho rekthara vymundirovati a proti nepříteli vypraviti měl.
Pustá chalupa pod pilou a rychta neb krčma vejsadní po Václavovi Hejrovi. Ten také užíval vejš psanou rychtu, k kterýž se až posavad vynachází rolí orných 6 korců, loučního pod 2 vozy sena. Jiné všechno lesy velikými zarostlé – 9 kop 40 záhonů. A platíval z toho z louky kde kopanina a pustého mlejna pod pilou každoročně mouky 6 korců.

Z roli ouroku po 50gr. míš.

Slepic 4 1/2, robot ženních 18 záhonů.
Jan Krystoufek, Hodrovská – grunt-pustý, 1 lán

Jak se z předu píše, držíval roli ode mlejna pod ourok, kteréžtonyní všechny velikými lesy zarostly jsou.
Celkem 10 osedlých: 5 hospodářů, 1 krčma neb rychta, 4 chalupníci.
Osadou k chrámu Páně Aldašínskému.