Rubrika Černokostelecko

Kostelecká keramika

V souvislosti s konáním Keramického dne v Kostelci n. Č. l., zde uveřejňuji článek publikovaný ve 20. letech 20. století v časopise Pod Lipany. Autor v něm zachytil rozmach hrnčířského řemesla v Kostelci nad Černými lesy na počátku 20. století. Obdobný…

Popis penčického mlýna v díle Marie Strettiové

V knížce Marie Strettiové (*22.8.1876 – †4.1.1953) O starých časech a dobrých lidech vydané roku 1940 je, kromě jiných míst na Černokostelecku, které malá Marie, pravnučka Josefa Jungmanna, v poslední čtvrtině 19. století navštěvovala se svojí matkou, i poměrně zajímavý…

Nález dýmky v Penčicích

Dýmka z Penčic.

V roce 2005 našla moje žena na břehu penčického rybníčka v místech zaniklého mlýna, zmiňovaného v archivních pramenech již na konci 15. století, tuhle dýmku (více zde). Kontaktoval jsem proto Martina Vyšohlída, kterého znám z archeologických výzkumů a vím, že…

Jevanský mlýn

V dnešní době je budova bývalého mlýna pod hrází Jevanského rybníka využívána Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy jako farma. Jako myslivna objekt fungoval již od roku 1844, kdy ho tehdejší mlynář Slavík prodal knížeti Liechtensteinovi, pánovi v…

Architektonická soutěž na navrácení původního významu náměstí v Kostelci n. Č. l.

Vyhlášení výsledků zde.Na stránkách města Kostelec n. Č. l. se v současné době můžete dozvědět následující: Město Kostelec n. Č. l. vyhlašuje projektovou, architektonickou, veřejnou anonymní, jednokolovou soutěž. Předmětem soutěže je získání projektu, který umožní navrácení původního významu nejdůležitějšímu veřejnému…

Penčice

Dnes, na počátku jednadvacátého století, pojmenování Penčice přísluší hájovně, přilehlému hospodářskému stavení, pozemku se zahradou s ovocnými stromy, lískami, smrčky a keři. K hájovně ze severu a ze západu přiléhají neveliké louky protnuté kolem hájovny probíhající silnicí do Jevan (případně…

Odešel Josef Jíša

V aktuálním desátém vydání Černokosteleckého zpravodaje vyšel článek pana Pávka, který mě doslova uzemnil. Byl věnován náhle zesnulému Josefu Jíšovi, regionálnímu badateli a sběrateli. Popravdě, potkal jsem se s Pepou jen jednou, v půlce prázdnin na naučné vycházce Penčickým údolím…

Kronika města Kostelce n. Č. l. – rozcestník

Po dokončení textových úprav posledních částí kroniky města Kostelce nad Černými lesy zde publikuji příspěvek, který by měl sloužit jako rozcestník při hledání v tomto jedinečném díle Karla Hodináře a Václava Klímy z roku 1912. V textu se mohou vyskytovat…

Archeologické sběry v Penčicích

Z důvodu úhynu velkého množství ryb a následného zápachu (tuhá zima 2005-2006) došlo v Penčicích (okres Praha-východ; katastr Jevany) k vypuštění a vyčištění sádkového rybníka (jediného dodnes existujícího). Penčice (dnes již jen hájovna Školního lesního podniku) se nacházejí cca 2 km jižně od…