Jevanský mlýn

V dnešní době je budova bývalého mlýna pod hrází Jevanského rybníka využívána Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy jako farma.

Jako myslivna objekt fungoval již od roku 1844, kdy ho tehdejší mlynář Slavík prodal knížeti Liechtensteinovi, pánovi v Kostelci, za 32.000 zlatých.

Ještě na počátku 20. století byl objekt využíván jako obydlí lesního a správce pily. V roce 1921 byla na návrh státního pozemkového úřadu zabrána veškerá půda černokosteleckého velkostatku i se zámkem a budovami.

V roce 1934 přechází veškerý majetek původního velkostatku do správy Vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství v Praze jako Školní lesní statek.

První zmínka

První zmínka o jevanském mlýně se nachází v prvním urbáři černokosteleckého panství z roku 1562, kde se píše: Havel mlynář, kterýž jest na mlejně pod hrází u rybníka Jevanského, platí z toho mlejna a z 1 lánu po 1 kopě 7 gr., slepic 4 ½, roboty ženné 5 dní.

Urbář černokosteleckého panství z roku 1677

Obsáhlejší a velice zajímavý popis mlýna se však dochoval ve druhém urbáři černokosteleckého panství z roku 1677, který zde uveřejňuji v plné verzi.

Mlejn Jevanský

K staré pertinenti smiřické

Ihned jakž z hráze rybníka Jevanského mlejnského se schází, přijde se k vantrokám, po kterýchž se voda žene do lednice zděné na kola mlejnský vodní a k valše soukenické.

Potom jest mlejn z kamena na všechny čtyry strany vyzděný, s zděnou lednicí, do něho veřeje dřevěný od polední strany vyzděny s dveřmi na pantích.

mlyn-na-indikacni-skiceV témž mlejně složení dvoje s kolmi vodními palečními a stúpami , kteréž mlejnské kolo jedno táhne, a jijinými všemi přináležejícími případnostmi. Item veřeje dřevěnny od strany západní od hráze rybníka, při nichž dveře na pantích, kterýmiž se přichází na podlahu strojů mlejnských. Opět jiny veřeje kameny se dveřmi bez pantů do lednice zděny. V tom mlejně při zemi oken štukových na poledne 2, na půl noci 3, činí 5, a v nich mříže železny čtyry.

Okolo strojů mlejnských místo dláždění podlaha na falc udělána (však všechna shnilá). Schody od strojův mlejnských na podlahu falcovní na lihách tesány. Item druhé schody na lihách tesány na hořejší podlahu ke dvoum malým komůrkám.

Zase v témž mlejně šalanda nebo světnice, nehrubá, zděná a klenutá k straně vejchodní, v ní okna skleny v štukách kamenných na vejchod 1, na poledne 1, za nimi mříže železné 2. Kamna prosty na podkamní zděny.

Topení ze mlejna proti strojům mlejnským s zděným komínem ven skrze krov.

Z tý světnice k půlnoční straně veřeje dřevěny s dveřmi na pantích do komory roubený. V tý komoře okna, bez skel jedno k vejchodu s mřeží železnou a druhé na půl noci k lednici, prkny zapažené.

Opět od strany západní a hráze rybníka jsou veřeje štukovy a k nim schody na lihách z fošen udělány, kterýmiž se přichází na hořejší podlahu nad stroje mlejnské. Ta podlaha po celém mlejně z prken falcovních na falc položená, jest však již velmi sešlá. Na ty podlaze nad šalandu a komoru spodní roubenou dvě malé komůrky, při nich dveře na pantích dvoje, okna k vejchodu bez skel dvě.

Při tom mlejně k vejchodní straně jest štít od kamena vyzděný a na západ toliko kus štítu kamenného se dvěmi okny bez skel, ostatek štítu prkny zapažený. Item menší štítek k straně půl noční nad lednicí, s jedním oknem.

Ten mlejn jest všechen krovem dobře přikrytý a po krově šindelem zopobíjený.

Před tím mlejnem při hrázi na polední straně větším dílem k západu jsou sroubeny dva chlívy pro dvanácte kusů dobytka hovězího, krovem a šindelem přikrytý. Item naproti těm chlívům krmník sroubený, též krovem a šindelem náležitě přikrytý.

Okolo toho mlejna k straně vejchodní, nedocházejíce pily, jsou palouky, kterýchž mlynář pro dobytek senem užívá. Při tom zahrádka pro kuchyňské potřeby, však z toho platu se nedává, nebo se to mlynáři k nájmu přidává.

Z toho mlejna Jevanského mlynář platí nájmu ročního: žita 40 korců nebo peníze, otrubův žitných 15 korců, za 3 vepře za každého po 8 zl. 10 kr. – 24 zl. 30 kr.

S melivem k němu přináležejí vesnice: Jevany, Voděrady, Svojetice, Vyžlovka, Bohumile, Kozojedy, Žernovka, Louňovice, Aldašín, Tehovec, Mukařov, Cukmantl, Srbín, Vojkov. Item velký Tehov, Všestary, Klokočná, Menčice a Světice. Ty však nyní melou v Říčanech.