Stará úvozová cesta v Hradci

Zajímavou avšak opomenutou součástí dávné historie Hradce u Stříbrné Skalice je zanedbaná úvozová cesta směřující do obce od východu.

Na katastrálním plánu je tato cesta z neznámých důvodů přerušena a vlastníkem domu čp. 2 a pozemků v jižním sousedství této cesty zatarasena, ač je tato obecním majetkem, viz plánek níže.

katastr-hradec-1-W

Je politováníhodné, že k tomuto stavu došlo, poněvadž je nám tak odepřen jednak zajímavý výhled do krajiny lemovaný horským hřebenem mezi vrchem Čapík u Stříbrné Skalice a vrchem Skalka u Kostelních Střimelic,

panoram-w

ale zároveň i znemožněna vycházka po jedné z  nejstarších tras v našem okolí směřující k reliktům budov zaniklé středověké vesnice neznámého jména rozprostírající se po obou stranách silnice mezi Konojedy a Stříbrnou Skalicí.

objekt-w

Jeden z reliktů raně středověkého domu.

Tato lokalita je známa již od doby J. L. Píče, který tutu lokalitu ve svých Starožitnostech země české popsal, avšak terénní relikty homolovitého  tvaru považoval za mohyly. topo-katastr-hradec-w

Novodobé archeologické bádání tuto variantu však vyvrátilo.

Jak je z plánku níže patrné, zde popisovaná část úvozové cety (oranžově) zapadá do kontextu raně středověkých tras, v tomto případě trasy směřující od hradišť a raně středověkých lokalit v okolí řezy Sázavy směrem ku Praze.

turisticka-mapa-rs-cesty-w

Upravený obrázek J. Bernata a M. Štědry publikovaný v Archeologii ve středních Čechách.

Autor článku: Jakub Hlavatý