Vývoj parcely s domem č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice známý z katastrálních plánů od roku 1842

1_1842w

Situace budov na císařských otiscích stabilního katastru z roku 1842 (silnou černou linií vyznačena současná parcela).

2_1842-1900w

Situace budov na stabilním katastru z roku 1842 s vyznačenými změnami z konce 19. století (silnou černou linií vyznačena současná parcela).

3_1930-50w

Situace budov na pozemkovém katastru z druhé čtvrtiny 20. století (silnou černou linií vyznačena současná parcela).

4_1954w

Situace budov získaná z ortofotosnímku z roku 1954.

5_2011w

Současná podoba parcely a situace budov (černě šrafovaně vyznačeno jejich skutečné umístění).

Autor článku: Jakub Hlavatý