Zaniklé středověké vesnice na Černokostelecku

Dovoluji si zde uveřejnit upravenou mapu zaniklých vesnic na Černokostelecku, kterou ve svém článku v Památkách archeologických publikoval Jan Klápště.
Tato poměrně zajímavá součást historie sídlení v Kostelci n. Č. L. a jeho blízkém okolí bohužel zůstává laické veřejnosti dosti utajena. Nebylo by myslím od věci, spojit se s příslušnými zástupci města (nevím, zda již nějakou aktivitu v tomto směru nevyvíjejí) a v první fázi je požádat o uvolnění prostředků a zadání podnětu k vypracování rešerše dosavadních poznatků (archeologické výzkumy, kroniky, mapy atd.) týkajících se těchto památek. Jde často o relikty dochované v terénu, převážně v lese, takže i zdokumentování současné podoby a stavu by nebylo od věci. Následovat by mohla ve spolupráci s archeology, kteří se touto oblastí zabývali a zabývají (J. Klápště, P. Vařeka), výstava v Kosteleckém muzeu. Vydání drobné publikace by pak bylo splněným snem.

zanikle vesnice_web_n

1 – vsi zaniklé od konce 13. do počátku 15. století, 2 – existující dodnes, s nálezy 13.-14.století, 3 – zaniklé v 17.století, s nálezy 13.-14.století, 4 – zaniklé v 16.-17.století, 5 – existující dodnes, 6 – nenáležely k vrstvě kolonizačního osídlení, 7 – osada s tvrzí, 8 – osada s kostelem