Nález staré mince v Hradci

Na konci srpna 2010 jsem při hloubení jámy pro sloupek k vratům  našel tuto minci. 

S nejvetší pravděpodobností se jedná o minci raženou za Františka I. v letech 1800-1803. popis mince

Přepkvapivý na tomto nálezu je především kontex v jakém se nacházel.

Ze situace zachycené na mapě stabilního katastru obce z roku 1842

stav 1842

by se dalo usuzovat, že se tehdy místo nálezu, v současnosti příjezdová cesta, nacházelo v prostoru někdejší louky. Ze sledované skladby nadloží však vyplývá, že se pod recentní úpravou cesty (stříbrnoskalický štěrk frakce 1 – 20 mm) na geologickém podloží nachází starší zpevňovaná úroveň (opukovo-valounové štětování). rez2_upr

Dle datovaní mince, užívané v 1. polovině 19. století a nalezené v této starší úrovni, můžeme usuzovat, že hlavní příjezdová cesta do statku č.p. 1  (tehdy číslo 37) od západu nebyla pravděpodobně jeho jedinou přístupovou komunikací. Situace zachycená v polovině 19. století na plánu Stabilního katastru jako nejstaršího takto podrobného vyobrazení této lokality, tak nemusí odrážet její stav z počátku století či starší.

Autor článku: Jakub Hlavatý