Panská sídla stříbrnoskalicka – přednáška s vycházkou

Dvě občanská sdružení, Život v Hradci a okolí, o.s. a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, připravila společně na sobotu 12. dubna již třetí naučnou vycházku, tentokrát věnovanou středověkým panským sídlům.

Akce začíná v restauraci Na Marjánce (bus PID 382 – zast. Stř. Skalice, žel. stanice) v 11.30 přednáškou s obrazovou prezentací. Účastníci, kterým to bude málo a nenechají se zlákat k delšímu odpolednímu posezení v příjemném prostředí restaurantu, vyrazí ve 12.30 na 10 km dlouhou vycházku s cílem v Kostelních Střimelicích (bus PID 490 pro návrat do Stř. Skalice nebo na vlak do Strančic).

Odborný výklad na počátku akce i v průběhu samotné vycházky zajistí pánové Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Vojtěch Vaněk z Okresního archivu v Kutné Hoře.

  • První lokalitou na vycházkové trase bude Rovná se vzácným románským kostelem sv. Jakuba Většího, který vzhledem k svému stavebnímu typu byl zřejmě nedílnou součástí panského sídla.  Umístění panského domu a jeho možnou podobu v rámci zaniklého středověkého osídlení kolem kostela přiblíží slovní výklad i obrazová dokumentace. Zajištěna bude také krátká prohlídka vnitřku kostela.
  • Dalším místem zastavení se stane poloha bývalého hradu Skalice nad náměstím ve Stříbrné Skalici. Přímo na hradním kopci, v malebném okolí kostela sv. Jana Nepomuckého, proběhne seznámení s historickými zprávami a především s dosud ještě patrnými terénními pozůstatky hradu, které společně se starší dokumentací vytvářejí představu o jeho umístění a stavební podobě některých jeho částí.
  • Další zastávka v sousedních Hradových Střimelicích bude věnována nejstarší středověké historii vsi a zejména samotnému hradu, po němž zbyly na severním okraji dnešní zástavby výrazné zbytky opevnění.
  • Závěrečné zastavení v Kostelních Střimelicích přiblíží historii, umístění a terénní pozůstatky málo známé zaniklé tvrze při kostele sv. Martina.

Za dobré viditelnosti uzavře vycházku polohopisný a historický komentář k nádherné vyhlídce, která se od tvrziště v Kostelních Střimelicích otvírá zpět ke Stříbrné Skalici a obsahuje téměř celou trasu putování za panskými sídly.

Kostely sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici a sv. Martina v Kostelních Střimelicích nebudou během vycházky zpřístupněny. Občanská sdružení stříbrnoskalicka plánují do budoucna jejich časově náročné prohlídky s výkladem jako samostatnou poznávací akci.

––––––––––––––––––––––––––

!!!Akce pokračuje večerním vystoupením hudební skupiny Sousedi v RC Na Marjánce!!!

Více o skupině Sousedi na BANDZONE nebo FACEBOOKu.

Recenze a články o skupině: Fullmoonzine  Kulturissimo.cz  Musiczone.cz  Musicweb.cz  Lidové noviny  Rock&Pop Muzikus  ambient.blog.hu  Týden.cz  radio Wave  Echoes Zine  Abysszine magazin UNI  H_aluze

––––––––––––––––––––––––––

Podrobnější informace získáte v průběhu příprav na www.zivot-v-hradci.cz nebo na tel.: 724 131 332.

Za občanské sdružení Život v Hradci a okolí se na vás těší Jakub Hlavatý a za Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka Jiří Bernat.

Přibližná rasa vycházky:

Zobrazit místo Panská sídla stříbrnoskalicka na větší mapě