Naučná vycházka Středověká archeologie Stříbrnoskalicka se uskuteční v neděli 16. října 2016

Na neděli 16. října 2016 spolek Život v Hradci a okolí, ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ), připravil pro zájemce o historii Stříbrnoskalicka v pořadí již osmou naučnou vycházku, tentokrát věnovanou archeologickým výzkumům. Na trase dlouhé téměř 10 km budou prezentovány výsledky starších archeologických výzkumů, avšak důkladněji se budeme věnovat především zjištěním učiněným v posledních třiceti letech.archeologicka-vychazka-kostelnilogo-uapkazvh

Začátek akce je naplánován na 10. hodinu u románského kostela sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici, který bude po dobu přítomnosti účastníků otevřen a bude tak možné si prohlédnout jeho interiér s unikátními nástěnnými malbami z 12. století.

borkovsky-jakub-hrobOkolo půl jedenácté bude Jiřím Bernatem z ÚAPPSČ zahájeno samotné vyprávění, které přiblíží dosavadní přínos archeologických výzkumů a dohledů prováděných na Stříbrnoskalicku od konce 2. světové války.

Řeč bude:

  • o výzkumu I. Borkovského v interiéru kostela v roce 1946,
  • o pozorováních a sběrech Josefa Bubeníka z přelomu 60. a 70. let 20. století přinášejících představu o podobě a rozsahu středověkého osídlení v okolí kostela (osada Rovná),
  • o výzkumu kolínského Regionálního muzea v sondách umístěných vně obvodových zdí kostela z roku 1998,
  • o zjištěních učiněných Jiřím Bernatem od 80. let 20. století.

vychazka-webDalšími lokalitami, které vycházkou navštívíme, jsou:

  • stříbrnoskalické náměstí (výzkum ÚAPPSČ),
  • někdejší hrad v místech kostela sv. Jan Nepomuckého (zjištění A. Podlahy na začátku 20. století),
  • zříceniny hradu a náves v Hradových Střimelicích (průzkum T. Durdíka a výzkumy ÚAPPSČ),
  • kostel sv. Martina v Kostelních Střimelicích a jeho okolí (nedávné výzkumy ÚAPPSČ),
  • raně středověká lokalita na Propasti v Hradci u Stříbrné Skalice (zjištění J. Kudrnáče z roku 1962).

[divider]Na konci akce, u krámku Daniely Mrázkové v Hradci, je možné pro případné zájemce navštívené lokality představit v krátké obrazové prezentaci.

Občerstvení zajištěno (možnost opékání buřtů).[divider]

Akce proběhne v rámci Mezinárodního dne archeologie 2016

banner_def

stredoveka-archeologie-stribrnoskalicka-plakat