Skalické scenérie: Proměna domů č.p. 45 a 165 ve Stříbrné Skalici za poslední století

V roce 1921 byly ve Stříbrné Skalici Bohumilem Vavrouškem pořízeny dvě fotografie publikované v jeho díle Dědina: 516 fotografií lidových staveb v republice Československé z roku 1925. Na jedné z nich jsou zachyceny štíty domů č.p. 45 a č.p. 165 stojících v jižní části východní fronty skalického náměstí, přestavěné do současné podoby v 60. letech 20. století. Na fotografii níže můžete zhlédnout jejich proměnu.

[wowslider id=“3″]

Jakub Hlavatý