Proměny Hradce u Stříbrné Skalice

Na prolínající se trojici snímků, pořízených od západu z lokality zvané „Ve voradlech“, můžete sledovat proměnu Hradce od třicátých let 20. století. Tehdy ještě mělo č.p. 6 (původní panská stodola uprostřed snímku) dřevěný štít. Na snímku z padesátých let 20. století lze sledovat rozrůstající se chatovou výstavbu v severní části obce (na snímcích vlevo). Od padesátých let pak výstavba pokračovala k jihu i v místech druhého zaniklého propastského rybníka (na spodním snímku vpravo) až k Propasti. Nově, za původní panskou stodolou, vystupuje dům č.p. 51 s prodejnou potravin, vybudovaný na počátku 21. století.

[wowslider id=“12″]

 

Snímky výše byly součástí výstavy s názvem Proměny Stříbrnoskalicka, kterou od 4. 10. 2014 do konce února 2015 hostilo informační centrum ve Stříbrné Skalici č.p. 71. Výstavu připravil spolek Život v Hradci a okolí, Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice a Informační centrum Stříbrná Skalice.