Cukmantl – rok 1562

Majitelé usedlostí ve vesnici Cukmantl (i Kamenná Lhota) okolo poloviny 16. století – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy z roku 1562.
Po třicetileté válce uváděna jako pustá.

Ves Cukmantl

Václav Pecolt – rychtář, rychta svobodná, nic neplatí
Matěj Tatěk – ½ lánu
Jíra Kulhánek – ½ lánu (Forštů)
Adam Kocián – 1 lán (Kos)
Petr Křtěn – 1 ½ lánu (Černý)
Urban bednář – ½ lánu (Štěrba)
Míchal – ½ lánu (Klenka)
Jan Řezáč – ½ lánu (Volinský)
Tůma Lev – ½ lánu (Potůček)
Petr Dolejší – 1 ½ lánu (Neřád)
Jan z Uhlířova – ½ lánu (Holej)
Matěj Jambora – ½ lánu
Křtěn – 1 ½ lánu (Bezprstej)
Petr Hořejší – 1 lán

Krčma vejsadní.