Konojedy – rok 1677

Ves Konojedy v roce 1677 – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy[divider]

Ves Konojedy
  • k staré pertinenci Smiřické a k rychtě Vyžlovské
  • roli žitné a ovesné

Jan Prokop – grunt, 1 lán
Ondřej Provazník – chalupa, 1/2 lánu (tužkou – Václav-Martin Hlaváček)
Martin Kalousek – grunt, 1 lán
Václav Jedlička – chalupa, 1/2 lánu
Václav Světický – grunt, 2 lány
Václav Purgkrábek – chalupa, 1/2 lánu + chalupa s 1/4 lánem

Kostel farní sv. Václava v Konojedech

osady přináležejí: Konojedy, Prusice, Nučice,  Lhotka, Vežerky, Voplany a Komorce

kostely filiální:

Kostelní Střimelice – sv. Martina
Aldašín – sv. Bartoloměj