Restaurace Propast – nové poznatky

V poslední době se mi do rukou dostaly dva dokumenty, které přinášejí informace o době výstavby restaurace Propast v Hradci u Stříbrné Skalice.

restaurace-PropastKnihovní vložka

Prvním dokumentem byla knihovní vložka pozemkové knihy k domu č.p. 26 (restaurace) v Hradci, kde jsou na listu B (list vlastnický) 8. července 1939 jako první vlastníci zapsáni manželé Václav a Růžena-Božena Červinkovi. Ze zápisu se dále dozvídáme, že smlouvu trhovou opatřenou schvalovací doložkou ministerstva zemědělství uzavřeli již 8. října 1938.

Dopis

hradec-propast-dopisDruhý dokument se mi dostal do rukou začátkem listopadu od souseda z domu č.p. 36 (západní polovina dvojdomku u křižovatky v centru Hradce). Mezi různými smlouvami a povoleními, vážícími se ve valné většině k roku 1939, kdy tehdejší majitel domu č.p. 6 František Janovský (cestář) odprodal za 1.030 K a 50 haléřů západní část domu panu Josefu Suchému, nástrojáři z Prahy 8, se nacházel dopis mistra zednického Václava Řeháčka z nedalekých Jevan. Toho si pan Suchý objednal jako realizátora přestavby, dokončené 20. června 1940, při které vznikl výše zmíněný dvojdomek č.p. 6/č.p. 36.

Dopis psaný 16. února 1939 a adresovaný mamince nového majitele obsahuje zajímavé informace, týkající se v té době zahájených prací na restauraci Propast. Mistr zednický zde žádá o odklad domluvené schůzky, neboť u rybníka při kopání základů pro novou restauraci „řádně nastydnul”.


Sečteno podtrženo:

  • arch-rehacekrestauraci Propast nechali vybudovat manželé Červinkovi
  • stavební práce na restauraci byly zahájeny před 16. únorem 1939
  • stavitelem restaurace byl architekt Václav Řeháček, mistr zednický z Jevan

Vážená paní!
Mám k Vám prosbu a sice následující:
Řekl jsem Vašemu Panu synovi, že tuto neděli, to jest 19./II., bude plánek a rozpočet na tu přestavbu u Pana Janovského v Hradci připraven, aby přijel do Hradce.
Protože jsem u rybníka, co dělám vykopávku na stavbu restaurace, řádně nastydnul a už ležím od úterka, čímž se mně vše o týden zdrží, prosím řekněte Panu synovi, aby přijel do Hradce o týden později a sice 26. února.
Za laskavost Vám děkuji
Znamenám se, v úctě: arch. Řeháček.

 

Jevany, Vyžlovka, 16./II. 1939.