Oprava mostu v Hradci za odbočkou do Havírny skončila 3. října

Oprava mostu v Hradci na silnici do Kostelních Střimelic za odbočkou do Havírny byla původně naplánována na období letních prázdnin, více zdeMost měl být původně otevřen koncem srpna.

Vzhledem k posunutí začátku oprav o jeden měsíc se i doba jeho zprovoznění protáhla. Uzavírka skončila 3. října. Pěknou cestu.