Čtěte stříbrnoskalické kroniky online

Zajímá vás historie místa, odkud pocházíte? Kde bydlíte? Kde máte chatu nebo jste jen občasnými návštěvníky?

Díky odkazům v tomto článku, teď máte jedinečnou možnost nahlédnout a prolistovat kroniky obcí Stříbrná Skalice, Kostelní Střimelice a Hradové Střimelice.

Všechny skeny prezentovaných kronik vznikly díky neutuchajícímu zápalu naší skalické knihovnice Věrky Drozdové. Děkujeme.

Pěkné bádání…

Obecní kronika Stříbrné Skalice - 1985 1998

Obecní kronika Stříbrné Skalice – 1985 až 1998

Obecní kronika Stříbrné Skalice - 1964 1973

Obecní kronika Stříbrné Skalice – 1964 až 1973

Obecní kronika Stříbrné Skalice - 1951 až 1963

Obecní kronika Stříbrné Skalice – 1951 až 1963

Pamětní kniha Stříbrné Skalice - 1895 1950

Pamětní kniha Stříbrné Skalice – 1895 až 1950

Pamětní kniha Stříbrné Skalice - 1715 1845

Pamětní kniha Stříbrné Skalice – 1715 až 1845

 
Pamětní Kniha Kostelních Střimelic

Pamětní Kniha Kostelních Střimelic

Pamětní Kniha Hradových Střimelic

Pamětní Kniha Hradových Střimelic

 

O dalších kronikách a archiváliích se můžete dozvědět více v článku Kroniky a další archiválie ze Stříbrnoskalicka na internetu.