Knihovní vložka z katastru nemovitostí k č.p. 1 v Hradci

Dne 9. 2. 2011 jsem na Katastrálním úřadu v Kolíně získal tuto knihovní vložku k mému domu č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice.
Jsou z ní patrní majitelé usedlosti od roku 1841. S Helenou Janovskou, dcerou Vlastislava a Aloisie Janovských, a námi Hlavatými (majitelé od ledna 2010), máme vlastníky až do současnosti.

knihovni-vlozka-hradec-600

 

Jakub Hlavatý