Hospodářská usedlost č.p. 1 v Hradci na starých pohlednicích

Ze sbírky pohlednic, jejichž kopie jsem před několika lety obdržel od pana Hůly z Kostelce a doplnil pohlednicemi od sousedů z Hradce, jsem vybral a ořezal ty, na nichž je zachycena usedlost č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice, která nám již skoro dva roky patří.

Pohlednice z konce 19. století

První, nejstarší snímek, pochází z konce 19. století a je pořízen od západu, nejspíše z míst, kde dnes stojí domov důchodců, a kde za první republiky fungoval hotel a restaurace Hačka. V době pořízení snímku ještě stála budova, nejspíš stodola na sloupech (na snímku v pozadí), vycházející z východní části dodnes stojící zděné stodoly v jižní části dvora. Štít obytného domu v levé části snímku je dřevěný, na rozdíl od pozdějších snímků, kde je již zděný.
hradec-pohlednice-1890

Další, kreslený obrázek, pochází z roku 1912 a zachycuje stavení od jihozápadu, z cesty na Kostelní Střimelice.
hradec-pohlednice-1912
Následující snímek se od ostatních liší tím, že jako jediný zobrazuje usedlost od severu a navíc detailně. Pochází z doby první republiky, kdy zde fungoval hostinec s kuželnou, která se nacházela v dřevěném altánu, přistavěném k severní stěně obytného domu s lokálem. Více se můžete dozvědět zde.
hradec-pohlednice-1930

Další snímek, pořízenený od západu patrně po polovině třicátých let 20. století, zachycuje usedlost již bez dřevěného altánu (viz snímek nahoře). V přední části snímku je drobnější stavba, patrně chlív či zděná kůlna, která dnes již nestojí. Zadní část hospodářského stavení  má nově položenou střešní krytinu, na níž je zde špatně čitelný letopočet, zřejmě 1935.
hradec-pohlednice-1940

Poslední snímek, pořízený od severozápadu, patrně v padesátých či šedesátých letech 20. století z blízké silnice, zobrazuje usedlost téměř tak, jak ji známe dnes. Jen drobná zděná stavba v pravé části snímku dnes již nestojí.
hradec-pohlednice-1960

Na závěr bych chtěl požádat Vás, kdo disponujete nějakými dalšími starými pohledy či fotografiemi Hradce, ale i okolních obcí, nabídněte je prosím k okopírování. Děkuji.

Autor článku: Jakub Hlavatý

Více k tématu: Vývoj parcely s domem č.p. 1 v Hradci, Hostinec s kuželnou v Hradci