Dřevo – vzorník

rezy-drevem-zdroj-www_vscht_czV nedávné době se mi do rukou dostala knížka

Dřevo – historický lexikon

od Jana Němce, do které autor mimo jiné zakomponoval již v roce 1939 vydanou publikaci Dřeva, se vzorníky dřev na 40 obrazových tabulích. Na každé z těchto tabulí jsou vyobrazeny tři řezy (tangentiální, transversální, radiální) daným dřevem (viz obrázek z www.vscht.cz) a popsány jeho jednotlivé vlastnosti (tvářnost a makroskopický sloh, objemová váha, množství šťávy, vláhojevnost, pružnost a pevnost, tvrdost, štípatelnost, trvanlivost, výhřevnost).

Tabulka

Pro snazší dohledatelnost každého jednotlivého dřeva, jsem vytvořil následující tabulku s obrázky a popisy jednotlivých dřev.

babyka popis
borovice černá popis
borovice hedvábná vejmutovka popis
borovice obecná sosna popis
břek, břekyně popis
bříza obecná bílá popis
buk lesní popis
cypřiš pravý popis
dub letní křemelák popis
dub zimní drnák popis
habr obecný popis
hrušeň obecná popis
jabloň obecná popis
jalovec obecný popis
jasan ztepilý popis
javor mléčný popis
jedle bělokorá popis
jilm polní popis
jírovec, maďal, kaštan koňský popis
jíva rokyta popis
kaštan jedlý popis
klen popis
limba popis
lípa malolistá popis
líska turecká popis
meruňka popis
modřín evropský popis
moruše černá popis
muk obecný – mukyně popis
oliva evropská popis
olše černá lepkavá popis
ořešák vlašský popis
osika popis
pajasan žláznatý popis
platan západní popis
smrk obecný popis
švestka popis
tis popis
třešeň popis
trnovník akát popis