Nový jez u Propasti

Na konci roku 2012 byl obnoven propastskému rybníku náhon vody z Jevanského potoka. Stavba jezu měla být původně realizována v době trvání projektu „Vodní nádrž Propast“ v letech 2010 až 2011 (více zde) spolufinancovaného Evropskou unií, ale po nesčíslných peripetiích majitele propastského rybníka Františka Šaldy způsobených neochotou a liknavostí úředního šimla se o úplném dokončení tohoto poměrně nákladného projektu (44 891 317,- Kč) dá mluvit až dnes, na počátku roku 2013.

Na přiložených fotografiích můžete vidět stav před stavbou jezu, během stavby (fotografie R. Němčoka) a po ní.

Jakub Hlavatý

Popis projektu „Vodní nádrž Propast“

Smyslem projektu pod názvem „Vodní nádrž Propast “ je obnova historické vodní nádrže a s ní souvisejících vodních biotopů . Obnova je charakterizována zejména odbahňovacími pracemi, zajišťujícími odstranění celého objemu sedimenty zaneseného retenčního prostoru, ale také protipovodňovou bezpečnost a nové ozelenění celého vzniklého významného krajinného prvku. Navržená opatření budou realizována na pozemcích 40/1, 41, 43/1, 44/3, 156/5, 156/6, 156/20 k.ú.Hradec, ve vlastnictví investora. Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí, danou jeho polohou mezi vyššími zalesněnými svahy a tato poloha zřejmě dala původ i názvu Propast. Obsahem projektu je přiměřenými technickými opatřeními navrátit funkčnost vodní nádrži a obnovit tím historické retenční prostory v krajině.

Financování:
Rozpočet celkem:44 891 317
z tohoPříspěvek EU:34 051 102
Soukromé prostředky:4 451 124
Národní veřejné prostředky celkem:6 009 018
z tohoNárodní veřejné prostředky:0
Finanční prostředky ze státních fondů:6 009 018
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:0
Jiné národní veřejné finanční prostředky:0

Popis projektu

Smyslem projektu pod názvem „Vodní nádrž Propast “ je obnova historické vodní nádrže a s ní souvisejících vodních biotopů . Obnova je charakterizována zejména odbahňovacími pracemi, zajišťujícími odstranění celého objemu sedimenty zaneseného retenčního prostoru, ale také protipovodňovou bezpečnost a nové ozelenění celého vzniklého významného krajinného prvku. Navržená opatření budou realizována na pozemcích 40/1, 41, 43/1, 44/3, 156/5, 156/6, 156/20 k.ú.Hradec, ve vlastnictví investora. Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí, danou jeho polohou mezi vyššími zalesněnými svahy a tato poloha zřejmě dala původ i názvu Propast. Obsahem projektu je přiměřenými technickými opatřeními navrátit funkčnost vodní nádrži a obnovit tím historické retenční prostory v krajině.

Umístění:
– městoNE
– venkovNE
– nevyhrazenoNE
Životní prostředí:
– zaměřen na živ. prostředíNE
– pozitivní dopad na živ. prostředí
– bez vlivu na živ. prostředíNE
Zrovnoprávnění obou pohlaví:
– vliv na zrovnoprávněníNE
– dopad na zrovnoprávněníNE
– pozornost na zrovnoprávněníANO
Financování:
Rozpočet celkem:44 891 317
z tohoPříspěvek EU:34 051 102
Soukromé prostředky:4 451 124
Národní veřejné prostředky celkem:6 009 018
z tohoNárodní veřejné prostředky:0
Finanční prostředky ze státních fondů:6 009 018
Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:0
Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:0
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:0
Jiné národní veřejné finanční prostředky:0

Zdroj: www.risy.cz