Nová knihovna ve Stříbrné Skalici

V sobotu 7.9.2013 byla ve Stříbrné Skalici otevřena knihovna v nově zrekonstruované budově č.p. 71 na náměstí. Zároveň z knihovnou byl v podkroví otevřen víceúčelový prostor, který by měl sloužit k setkávání lidí při pořádání výstav, přednášek, společenských, kulturních i hudebních akcí.

Informační centrum

V pravé část při vstupu do budovy by mělo být v budoucnu (snad od května) otevřeno informační centrum. Doufejme, že se tak stane a bude fungovat nejen ve všední dny, ale především i některý den o víkendu.

Přeji tomuto prostoru, který obec tolik postrádala, aby přispěl k obohacení (spíše znovuvzkříšení) kulturního a společenského života ve Stříbrné Skalici. Předpoklady pro to má.

Výpůjční doba knihovny: 

úterý – 13.30 – 16.00 hod; sobota – 8.00 – 10.00 hod