Vycházka Vodní díla na Jevanském potoce v sobotu 18.10.2014

Občanské sdružení Život v Hradci a okolí připravilo již čtvrtou naučnou vycházku s názvem Vodní díla na Jevanském potoce. Uskuteční se v sobotu 18.10.2014 a začátek je naplánován v 11.00 v restauraci Na statku v Jevanech.

Po krátkém úvodu se vyrazí na historickou vycházku dlouhou necelých 10 km s výkladem v přírodním terénu, převážně po cestách v okolí Jevanského potoka. Cíl vycházky je v Hradci u Stříbrné Skalice, kde pro vás bude připravena shrnující přednáška s občerstvením.

  • mapa-katastr-TRASAPo cestě vás čeká uvedení zaniklých i existujících vodohospodářských staveb na středním toku Jevanského potoka do sídelně historických souvislostí
  • Jevanský mlýn a pozůstatky vodních staveb v Penčickém údolí – včetně modelu původního hrazení objektů a zajímavého experimentu na Jevanském potoce, prohlídka zbytků souvisejících objektů (mlýny, pila, šindelka, flokárna, náhony, jezová tělesa a další)
  • Penčický mlýn s pilou – krátký rozbor archivních pramenů v konfrontaci se zbytky vodních děl dochovaných v terénu
  • Zaniklá soustava rybníků Bohumilského potoka – vodní díla jako archeologické objekty – konfrontace z historickými mapovými zdroji
  • Rybník Šáchovec – jeden z obnovených rybníků, zmiňovaný již v 15. století – změny funkčních objektů v důsledku historických povodní
  • Prohlídka zbytků významné soustavy tří hačeckých průtočných rybníků zničených patrně katastrofální místní povodní na počátku 19. století
  • Mlýnský náhon k hačeckému mlýnu u Kopeckých – fragmenty objektů, exkurze je vedena původním náhonem (tzv. jalovou troubou) až do Haček
  • Informace o dvou (!) rybnících na Propasti a dalších částech rybniční soustavy na dolním toku Jevanského potoka
  • Přednáška a občerstvení připravené občanským sdružením Život v Hradci a okolí, včetně odborného shrnutí historického a vodohospodářského u krámku Daniely Mrázkové v Hradci

Přijďte i vy, kdo o historii vodních děl něco víte a chcete se s námi o vaše vědomosti podělit.