Rubrika Kostelec n. Č. l.

Popraviště u Kostelce nad Černými lesy

Obyvatelé Kostelce nad Černými lesy a přilehlých končin pravděpodobně znají pomístní název Spravedlnost či U Spravedlnosti. Říká se tak místu za křižovatkou u Penny, při cestě do Konojed vpravo. Ještě donedávna se proto soudilo, že kostelecké popraviště se v 18. století nacházelo právě zde,…

Kostelecká keramika

V souvislosti s konáním Keramického dne v Kostelci n. Č. l., zde uveřejňuji článek publikovaný ve 20. letech 20. století v časopise Pod Lipany. Autor v něm zachytil rozmach hrnčířského řemesla v Kostelci nad Černými lesy na počátku 20. století. Obdobný…

Architektonická soutěž na navrácení původního významu náměstí v Kostelci n. Č. l.

Vyhlášení výsledků zde.Na stránkách města Kostelec n. Č. l. se v současné době můžete dozvědět následující: Město Kostelec n. Č. l. vyhlašuje projektovou, architektonickou, veřejnou anonymní, jednokolovou soutěž. Předmětem soutěže je získání projektu, který umožní navrácení původního významu nejdůležitějšímu veřejnému…

Penčice

Dnes, na počátku jednadvacátého století, pojmenování Penčice přísluší hájovně, přilehlému hospodářskému stavení, pozemku se zahradou s ovocnými stromy, lískami, smrčky a keři. K hájovně ze severu a ze západu přiléhají neveliké louky protnuté kolem hájovny probíhající silnicí do Jevan (případně…

Kronika města Kostelce n. Č. l. – rozcestník

Po dokončení textových úprav posledních částí kroniky města Kostelce nad Černými lesy zde publikuji příspěvek, který by měl sloužit jako rozcestník při hledání v tomto jedinečném díle Karla Hodináře a Václava Klímy z roku 1912. V textu se mohou vyskytovat…

Archeologické sběry v Penčicích

Z důvodu úhynu velkého množství ryb a následného zápachu (tuhá zima 2005-2006) došlo v Penčicích (okres Praha-východ; katastr Jevany) k vypuštění a vyčištění sádkového rybníka (jediného dodnes existujícího). Penčice (dnes již jen hájovna Školního lesního podniku) se nacházejí cca 2 km jižně od…