Archeologické sběry v Penčicích

Z důvodu úhynu velkého množství ryb a následného zápachu (tuhá zima 2005-2006) došlo v Penčicích (okres Praha-východ; katastr Jevany) k vypuštění a vyčištění sádkového rybníka (jediného dodnes existujícího).

pencice

Penčice (dnes již jen hájovna Školního lesního podniku) se nacházejí cca 2 km jižně od Jevan

rybnicek

Místo nálezu

Při bližší obhlídce jižní hráze rybníka si má žena na jeho pozvolně klesajícím dnu povšimla mezi množstvím žulových a pískovcových kamenů zlomků keramiky. V té době jsem již věděl, že někde v jižní stěně této hráze je ukryto zdivo zaniklého mlýna (či pily).

hraz-rybnika

Hráz penčického rybníka

S výraznou pomocí mé ženy i dětí jsem posbíral zhruba dvě banánové bedny dnes již rozřazené keramiky, zhruba 40 zlomků kachlů (převážně 16.století), několik kusů mlýnských kamenů (průměrná výška 10-15cm) a dýmku předběžně datovanou M. Vyšohlídem do 18.století.

Předběžně se lze domnívat, že tento prostor byl především v průběhu 16. století, ale i později, využíván k deponování odpadu. Lze však jen spekulovat, zda byl v té době součástí rybníka či se jednalo o prostor  mezi ním a severní stěnou mlýna. K vyřešení tohoto problému by napomohlo přesnější geodetické zaměření a spasování s mapou stabilního katastru z roku 1842, kdy mlýn ještě stál.

Autor článku: Jakub Hlavatý