Skalické scenérie: bývalá fara č.p. 1

mapaBývalá fara č.p. 1 ve Stříbrné Skalici se nachází na rohu ulic Pražská a Pod Farou. Byla vystavěna za Marie Terezie Savojské v roce 1754 a je jednou z nejstarších dochovaných staveb v obci.

Tři níže se překrývající fotografie (z počátku 19. století, z roku 1943 a z roku 2014) výmluvně dokládají její postupný úpadek, podtržený navíc nevhodnými stavebními zásahy.

V sedmdesátých letech 20. století byla zbořena stodola (na dvou starších snímcích vpravo) oddělená od fary vjezdem s klenutou bránou. V současnosti se na jejím místě nachází malé parkoviště.

Výše psané informace jsem čerpal z textu Jiřího Bernata vydaného stříbrnoskalickým občanským sdružením v publikaci Naučná stezka Stříbrnou Skalicí.

  • Stříbrnoskalická fara před I. světovou válkou
  • Stříbrnoskalická fara za II. světové války
  • Stříbrnoskalická fara dnes (2014)
Stříbrnoskalická fara před I. světovou válkou1 Stříbrnoskalická fara za II. světové války2 Stříbrnoskalická fara dnes (2014)3
Slider Joomla by WOWSlider.com v5.0

Podaří se obci pronajmout restauraci Na Radnici?
Kompostéry ve Stříbrné Skalici
Stříbrná Skalice – odpady
Pomýlená historie Stříbrné Skalice