Zahrada Hradec, aneb jak místní spolek Život v Hradci a okolí zkrášlil zanedbaný pozemek v centru obce

Spolek Život v Hradci a okolí se již osmým rokem (registrace 19. dubna 2012) snaží rozhýbávat společenský a kulturní život na Stříbrnoskalicku. Na jeho počátku stálo nadšení místních obyvatel, kteří se tehdy rozhodli pro své ratolesti uspořádat putování pohádkovým lesem (akce dnes nese název Pohádkový Hradec). K této hojně navštěvované a v okolí známé akci, se časem přidalo pořádání naučných historických vycházek a přednášek, loutkových představení a tradiční podzimní dýňové slavnosti.

Další aktivity spolku Život v Hradci a okolí

Spolek má za svou osmiletou existenci i řadu dalších kulturních a osvětových počinů. Mezi ty patří například organizace několika hudebních vystoupení jak v kostelíku sv. Jakuba Většího v Rovné, tak i v Multifunkčním informačním centru ve Stříbrné Skalici. V jeho zajímavě zrekonstruovaném podkrovním prostoru v roce 2014 spolupořádal výstavu srovnávacích fotografií Proměny Stříbrnoskalicka. Vyzdvihnout musíme i jeho účast na akci Čistá řeka Sázava, do které se jako člen MAS Posázaví zapojil a každý rok s dalšími dobrovolníky čistí nejen pětikilometrový úsek Jevanského potoka, ale i okolí škarp u místních cest a silnic.

Již od počátku svého působení narážel spolek na jeden podstatný nedostatek. Byla jím absence veřejného prostranství, kam by se mohla soustředit výše zmíněná činnost spolku. Dosavadní útočiště u místního obchůdku, či v okolních soukromých zahradách, již přestávala postačovat jeho rozrůstajícím se aktivitám.

Díky mému zájmu o místní historii jsem prostřednictvím historické fotografie odhalil skrytý potenciál nenápadného, značně zarostlého obecního pozemku mezi místním potokem a silnicí, kolem kterého jsme léta bez povšimnutí chodili.

Historická fotografie místa, kde je dnes naše Zahrada Hradec

Z výše publikované fotografie je patrné, že pod náletovými dřevinami a hustým travním porostem se skrýval přesně ten prostor, který nám v Hradci chyběl.

Nadace VIA

Řízením osudu jsme se v té době prostřednictvím pravidelně rozesílaných informací z Posázaví o.p.s. dozvěděli o grantové výzvě Sousedíme si, kterou prostřednictvím Nadace Via vyhlásila Poštovní spořitelna. Zúčastnil jsem se informativního semináře a během jednoho týdne před uzávěrkou podzimního kola sepsal žádost o grant.

Nepsal bych tenhle článek, kdybychom začátkem roku 2015 dotaci přesahující 60 tisíc korun nezískali. Díky dotaci, finančnímu příspěvku rodiny Evžena Zemana (9 tisíc Kč) a téměř sto padesáti dobrovolnickým hodinám, se nám podařilo tento od obce pronajatý pozemek vyklučit, odstranit odumřelé stromy, celou plochu zpevnit štěrkem, vybudovat přístup přes strouhu, vystavět plot, zhotovit lavice, ohniště, informační tabule a v neposlední řadě i nadúrovňové dřevěné záhony, ve kterých každoročně pěstujeme dýně na podzimní slavnost.

Další herní prvky

V roce 2016 jsme díky obecnímu grantu pořídili betonový pingpongový stůl. V roce 2019 zde pak skupina místních nadšenců z vlastní iniciativy a zdrojů vybudovala pískové hřiště na patanque, u kterého se přes léto jednou týdně schází.

Myšlenka na vytvoření chybějícího volnočasového místa v centru obce s pomocí místních obyvatel a zároveň bez výraznějšího zatížení obecního rozpočtu, tak došla svého naplnění.