Jakub Hlavatý

Jakub Hlavatý

občan Hradce u Stříbrné Skalice; e-mail: kubahlavaty@gmail.com, tel.: 724 131 332

Popis penčického mlýna v díle Marie Strettiové

V knížce Marie Strettiové (*22.8.1876 – †4.1.1953) O starých časech a dobrých lidech vydané roku 1940 je, kromě jiných míst na Černokostelecku, které malá Marie, pravnučka Josefa Jungmanna, v poslední čtvrtině 19. století navštěvovala se svojí matkou, i poměrně zajímavý…

Kříž u Hradových Střimelic

Lokalita: Hradové Střimelice, Praha-východ. Fotografie výše nepotřebují komentář. Mezi fotografiemi je třicetiletá prodleva, ve které byl kříž i s kamenným podstavcem značně poničen a dokonce i povalen. Lze tak usuzovat nejen dle jinak natočeného podstavce – viz detailnější fotografie níže,…

Dějiny Stříbrné Skalice

V textu níže naleznete kompletní téměž 80. let starý text Františka Brůhy zabývající se historií Stříbrné Skalice až do tehdejší současnosti, t.j. do roku 1935, a vydaný pod názvem Dějiny Stříbrné Skalice. Text uveřejňuji v jeho originální podobě, jen jsem…

Nález dýmky v Penčicích

Dýmka z Penčic.

V roce 2005 našla moje žena na břehu penčického rybníčka v místech zaniklého mlýna, zmiňovaného v archivních pramenech již na konci 15. století, tuhle dýmku (více zde). Kontaktoval jsem proto Martina Vyšohlída, kterého znám z archeologických výzkumů a vím, že…

Jak se Janovských propastský mlýn stal Šaldovským

Ve středu dne 30. května roku 1806 byl na někdejším sídle panství Komorním Hrádku, tehdy již v držení rodu Khevenmüllerů, uzavřen kontrakt mezi manžely Šaldovskými, Václavem a Magdalénou z Ondřejova a Karlem Janovským, mlynářem propastským v Hradci u Stříbrné Skalice.…

Jevanský mlýn

V dnešní době je budova bývalého mlýna pod hrází Jevanského rybníka využívána Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy jako farma. Jako myslivna objekt fungoval již od roku 1844, kdy ho tehdejší mlynář Slavík prodal knížeti Liechtensteinovi, pánovi v…

Hačecké rybníky u Hradce

V severním předpolí obce Hradec se nacházejí pozůstatky tří zaniklých tzv. hačeckých rybníků, po kterých se dochovaly místy až pět metrů vysoké hráze, od 30. let 20. století protnuté silnicí od Jevan. Rybníky na Jevanském potoce, a nejen na něm,…

O dolování u Hradových Střimelic

Před několika lety jsem při pročítání časopisu Pod Lipany vycházejícího ve 20. letech 20. století narazil na zajímavý článek o dolování u Hradových Střimelic, kde těžba stříbra započala nejspíš již ve vrcholném, ale určitě v pozdním středověku. Novodobé pokusy hledající…

Nová knihovna ve Stříbrné Skalici

V sobotu 7.9.2013 byla ve Stříbrné Skalici otevřena knihovna v nově zrekonstruované budově č.p. 71 na náměstí. Zároveň z knihovnou byl v podkroví otevřen víceúčelový prostor, který by měl sloužit k setkávání lidí při pořádání výstav, přednášek, společenských, kulturních i…