Připravil jsem pro vás reportáž z Hradce u Stříbrné Skalice, kde jsme v sobotu 7.5.2011 vařili první letošní pivo pod názvem Hradecký přehmat.

8:00 – je krásné počasí a všechna zařízení potřebná k vaření piva jsou na svém místě

Pivovarská zařízení

Pivovarská zařízení

Varna použitá na vystírku, druhý rmut a první fázi chmelovaru

Varna použitá na vystírku, druhý rmut a první fázi chmelovaru

Teploměr

Vařič s hrncem na první rmut a dokončení chmelovaru

Vařič s hrncem na první rmut a dokončení chmelovaru

Rozebraná scezovačka

Rozebraná scezovačka

Děrované dno vrchního dílu scezovačky

Scezovačka

Scezovačka

Slad

Slad

8:30 – roztápím varnu s 24 litry vody a čekám na příjezd dnešního sládka (magistr Plukovník) a dokumentátora (Martin K.)

9:15 – přijel zatím jen sládek, teplota vody je na 40° a můžeme vystírat

Sypání sladu do vystírky

Sypání sladu do vystírky

Vystírka

Vystírka

Vystírání

Vystírání

9:50 – přijel už i dokumentátor. Na kvalitě fotek je to znát

10:00 – vystírka přivedena na teplotu 63°, prodleva 15 minut

10:15 – stáčení 1/3 z díla do rmutovací pánve

Příprava prvního rmutu

Příprava prvního rmutu

První rmutování

První rmutování

Spolupráce sládka a pivovarníka

Spolupráce sládka a pivovarníka

Vaření piva přilákalo i sousedy

Vaření piva přilákalo i sousedy

Sládkův tajný recept budí pozornost

Sládkův tajný recept budí pozornost

Rmutování

První rmutování

11:45 – vrácení prvního rmutu do díla

Vrácení prvního rmutu

Vrácení prvního rmutu

Dílo po prvním rmutu

Dílo po prvním rmutu

12:15 – odstavení třetiny díla a začátek druhého rmutu

Odstavení třetiny díla a začátek druhého rmutu

Odstavení třetiny díla a začátek druhého rmutu

Příprava vody na pozdější chlazení mladiny

Příprava vody na pozdější chlazení mladiny

14:00 – konec rmutování, začátek scezování sladiny

Přečerpávání sladiny na scezení

Přečerpávání sladiny na scezení

Scezování sladiny

Scezování sladiny

Mláto ve scezovačce

Mláto ve scezovací nádobě

Slévání sladiny do scezovací nádoby

Slévání sladiny do scezovací nádoby

Odčerpáváni tzv. předku

Odčerpávání tzv. předku

Odčerpávání předku

Odčerpávání tzv. předku

Stékání přefiltrované sladiny

Stékání přefiltrované sladiny

Zkouška stupňovitosti sladiny

Zkouška stupňovitosti sladiny

Vyslazování sladiny výstřelkem

Vyslazování sladiny výstřelkem

16:46 – začíná chmelovar

Počátek chmelovaru

Počátek chmelovaru

Zkouška stupňovitosti na začátku chmelovaru

Zkouška stupňovitosti na začátku chmelovaru

Granulovaný chmel

Granulovaný chmel

První chmelení

První chmelení

Mladina po prvním chmelení

Mladina po prvním chmelení

První fáze chmelovaru je v pořádku...

První fáze chmelovaru je v pořádku…

Zkouška stupňovitosti v první fázi chmelovaru

Zkouška stupňovitosti v první fázi chmelovaru

19:00 – nemůžeme varnu přivést k pořádnému varu, tudíž přečerpáváme částečnou mladinu na jinou pánev

Přečerpávaní poloviční mladiny do jiné pánve

Přečerpávaní částečné mladiny do jiné pánve

Přívádění částečné mladiny do chmelovaru

Přívádění částečné mladiny do chmelovaru a aplikace druhé dávky chmele

20:00 – konec chmelovaru. Přečerpávání filtrované mladiny do chladící lázně

Přečerpávání mladiny do nádoby v níž se zchladí

Přečerpávání mladiny do nádoby v níž se zchladí

Filtrace mladiny

Filtrace mladiny

Počátek chlazení mladiny

Stáčení mladiny a její chlazení

21:00 – zjišťujeme, že mladinu na 6° dnes již nezchladíme. Pokračování necháváme na nedělní ráno

Zabezpečení mladiny na noční chlazení

Zabezpečení mladiny na noční chlazení

6:30 – včerejší dílo nacházíme neporušené a na teplotě kolem 5°. Můžeme zakvašovat

Dílo v raních hodinách

Dílo v ranních hodinách

Vychlazená mladina

Vychlazená mladina

Provzdušňování mladiny před aplikací kvasnic

Provzdušňování mladiny před aplikací kvasnic

Aplikace kvasnic do mladiny

Aplikace kvasnic do mladiny

7:00 – zakvašená mladina putuje do spilky, kde bude zhruba 8 dní probíhat hlavní kvašení

Mladina s kvasnicemi ve spilce

Mladina s kvasnicemi ve spilce

Spilka

Spilka

Dílo je hotové a nezbývá než čekat. V dalším článku uveřejním fotografie tzv. deky, která se tvoří na extraktu v průběhu hlavního kvašení.

Seznam pomůcek na vaření piva a tajný sládkův recept, podle kterého se vařilo, najdete zde.

Na závěr už jen obrázek toho, co se má při vaření piva pít.

Piva vypitá během vaření Hradeckého přehmatu

Tekutiny vypité během vaření Hradeckého přehmatu

Následují fotografie deky, která se vytvořila ve spilce při hlavním kvašení.

Deka 15 hodin po zakvašení (8.5.2011)

Deka 15 hodin po zakvašení (8.5.2011)

Deka 39 hodin po zakvašení (9.5.2011)

Deka 39 hodin po zakvašení (9.5.2011)

Deka 64 hodin po zakvašení (10.5.2011)

Deka 64 hodin po zakvašení (10.5.2011)

Deka 86 hodin po zakvašení (11.5.2011)

Deka 86 hodin po zakvašení (11.5.2011)

Deka 108 hodin po zakvašení (12.5.2011)

Deka 108 hodin po zakvašení (12.5.2011)