Pivovárky a pivovary v Praze

Z knížky Milana Poláka: Pražské pivovárky a pivovary jsem pro vás připravil tabulku pivovarů, dnes již většinou neexistujících a povětšinou se nacházejících na území Pražské památkové rezervace. Jde většinou o drobné pivovárky, jejichž historie sahá přinejmenším do vrcholného středověku.

Tabulka pivovarů

Do tabulky jsem zanesl nejprve název pivovaru, pak jeho lokalizaci a případně poznámku, kde je většinou uveden jeho starší název či jeho přesnější lokalizace. Následně jsem pivovary (na rozdíl od knížky, kde jsou řazeny podle názvu) seřadil podle katastru, ulice a čísla popisného. Tabulka nám tak odhaluje někdejší historická centra pivovarské výroby. Všimněme si především Dlouhé ulice na Starém Městě, kde je uvedeno 14 pivovarů. Na Novém Městě je to pak ulice Hybernská, která ač nedosahuje délky Dlouhé ulice, “pojala” v minulosti pivovarů dvanáct.

název katastr ulice č.p. poznámka
Klášterní pivovar Hradčany Strahovský klášter 135
Pražský hrad Hradčany
36 za sv. Vítem
U Kornelů Josefov Široká ulice 32
Dům čp. 155 Josefov U staré školy
zasahuje i do Dušní ulice
U svatého Tomáše Malá Strana Letenská ulice

Skálovský dům Malá Strana Malostranské náměstí 262 15.st.-čp.264-U zlaté štiky, čp.265-U červeného jelena
U Glaubiců Malá Strana Malostranské náměstí 266 U zeleného stromu
U zlatého klíče Malá Strana Malostranské náměstí 270
Petžílkovský pivovar Malá Strana Malostranské náměstí 272
U Splavínů Malá Strana Malostranské náměstí 36 U Plavínů, U Flavínů; dva středověké domy
Malostranský obecní pivovar Malá Strana Malostranské náměstí a Josefova ulice
zadní trakt Malostranské besedy
Rohanský palác Malá Strana Maltézské náměstí 386 1361-sladovna
Pivovar Maltézských rytířů Malá Strana Maltézské náměstí

U červeného jelena Malá Strana Mostecká ul. – Tržiště 265
U dvou modrých koulí Malá Strana Mostecká ul. (U hradeb) 274 U Herrmannů;
čp. 273 – též pivovar
V Renthause Malá Strana Nerudov ulice 250
Pivovar Pražákovských Malá Strana Pod Bruskou 740
U Schnellů Malá Strana Tomášská ulice 27
U bílého (černého) sokola Malá Strana Tomášská/Thunovská ulice 8 renesanční dům
U Karabinských Malá Strana Tržiště 368
U Sixtů Malá Strana Újezd 395 Na hrádku
Skališťovský pivovar Nové Město Dlážděná/Hybernská ulice
1465-U černého jelena
Cukmanský pivovar Nové Město Hybernská ulice 998 dvě parcely středověkých domů
U jelena Nové Město Hybernská ulice 999
U Nekmířských Nové Město Hybernská ulice 1000 zbořen
U bílých vorlů Nové Město Hybernská ulice 1006 původně dva domy; i v čp.1003 – U Skališťů
Pachtovský dům Nové Město Hybernská ulice 1007
U Adama Nové Město Hybernská ulice 1008
Na Šmerhově Nové Město Hybernská ulice 1009
U Ježků Nové Město Hybernská ulice 1012 17.st. sladovna; vyhořel
U Maryů Nové Město Hybernská ulice 1013 původně 3 domy; zánik požárem
Na Haldě Nové Město Hybernská ulice 1015
U Cyrusů Nové Město Hybernská ulice 1017 1602-1653 – sladovna
U Cypriánů Nové Město Charvátova / Purkyňova ulice 55
Charvátův pivovar Nové Město Charvátova ulice 36
U hořejších Šenfloků Nové Město Ječná ulice 507
U Sedlerů Nové Město Karlovo náměstí 288 U Božích
Černý pivovar Nové Město Karlovo náměstí 293 dnešní ČVUT
U Šálků Nové Město Karlovo náměstí 310 původně tři domy; v 17.st. – pivovar+sladovna
U Palmů Nové Město Karlovo náměstí 312
U Sýkorů Nové Město Karlovo náměstí 315 U Vodanských; Václavská pasáž
U Maternů Nové Město Karlovo náměstí 319 začíná od jihu souvislou řadu pivovarů na Karlově náměstí
U kamenného stolu Nové Město Karlovo náměstí 550 U Pelikánů, U Šípařů
Selíkovic pivovar Nové Město Karlovo náměstí

U Šerychů Nové Město Karlovo náměstí
v části bývalé radnice
U Fáfů Nové Město Křemencová ulice 186 dnes čp. 1959
U Fleků Nové Město Křemencová ulice

U čtrnácti pomocníků Nové Město Malá Štěpánská / Ječná ulice 547 čp. 545 – U Srbů
čp. 546 – U Krausů
čp. 548 – U Švantlů
U Myslíků Nové Město Myslíkova ulice 171 U Šatalíků
U Bonů Nové Město Myslíkova ulice 187
Kršňákovský dům Nové Město Myslíkova ulice 257
Purkrabský pivovar Nové Město Na Poříčí 356
U Bucků Nové Město Na Poříčí 1046
U Tašků Nové Město Na Poříčí 1049 U Dašků, U Sládků
Vysoký dům Nové Město Na Poříčí 1053 demolice
U bílé labuti Nové Město Na Poříčí 1068 poč.16.st.-dva sladovnické domy
Černý orel Nové Město Na Poříčí 1072
U Císaře rakouského Nové Město Na Poříčí 1076
U Rozvařilů Nové Město Na Poříčí
dnes Obchodní banka čp. 1047/26
Na Slovanech Nové Město Na Slovanech

U Bezděků Nové Město Opatovická ulice 159 1725-dřevěné stavení
U Pacovských Nové Město Panská / Jindřišská ulice 1308 původní zanikl koncem 15.století, obnoven 1600-1725
U Raitknechtů Nové Město Panská ulice 897 U Šopů
U Lopatských Nové Město Petrská ulice 1130 U Kuklíků
U Čapků Nové Město Petrské náměstí 1186
U Krejcárků Nové Město Příčná / Žitná ulice 658 U Raků
U bílého koníčka Nové Město Senovážné náměstí 993 na místě dvo sladovnických domů
U Ledvinků Nové Město Senovážné náměstí / Na Příkopech 864 1378 – sladovník
U Býka Nové Město Soukenická ulice 1087
U Vlků Nové Město Spálená ulice 92 1402 – hostinec U Jiříčka
U Štajgrů Nové Město Štěpánská / Vodičkova ulice 699
U Kořeníčků Nové Město Štěpánská ulice 614 Na Kveteni
U Borreinů Nové Město Štěpánská ulice 645
U Bachorů Nové Město Štěpánská/Žitná ulice 567
U Špítků Nové Město Truhlářská ulice 1101 1378 – sladovník, později pivovar
U Tabarů Nové Město Truhlářská ulice 1119 1781 – pracovna pro lenošivé žebráky
U Virlů Nové Město Václavská ulice 316 U Vidlů
U Doušů Nové Město Václavské náměstí 780 ostraněn
U Bohuslavů Nové Město Václavské náměstí 791 po založení Nového Města největší pivovar
Pivovar Jindřicha Berky z Dubé Nové Město Václavské náměstí 792
U Primasů Nové Město Václavské náměstí 796
Na Košíku Nové Město Václavské náměstí 801
U Turků Nové Město Václavské náměstí 817 U černého orla
U Šenfloků Nové Město Václavské náměstí 824 1494 – sladovník, 1552 – šenk
U Březinů Nové Město Václavské náměstí 829 Krone
U Špinků Nové Město Václavské náměstí
palác Koruna; původně patricijský pivovarnický dům – Vítkovský; 1911 – zbořen
U císařských Nové Město Václavské náměstí / Jindřišská ulice 832
U černého orla Nové Město Václavské náměstí / Štěpánská ulice 795
Novoměstský pivovar Nové Město Vodičkova ulice 682
U Pařízků Nové Město Zlatnická ulice 1129
U Lajblů Nové Město Žitná / Řeznická ulice 656 sladovna čp. 608 a 565
Hůlkovský pivovar Nové Město Žitná ulice 561
Emauzský klášter Nové Město

bombardován spojenci
U železné hlavy Staré Město Bartolomějská ulice 291
U zlatého slunce Staré Město Bartolomějská ulice 306 zbořen
U červeného srdce Staré Město Bartolomějská ulice 311
U modrého jelena Staré Město Bartolomějská ulice 347 U Kapounů;
čp. 348 – U Božího roucha
U Grünwaldů Staré Město Betlémské náměstí 264 dnes čp. 263
U Halánků Staré Město Betlémské náměstí 269 Náprstkovo muzeum
U Suků Staré Město Bílkova / Dušní ulice 861 zbořen
U supa Staré Město Celetná ulice 563 od 15. st. sladovna; majitelem i Diviš Slavata Z Chlumu
U stříbrné hvězdy Staré Město Dlouhá / Týnská ulička 612
U Švandů Staré Město Dlouhá ulice 618 Fikářův dvůr; 1426 – U klobouků, U modré růže; 1937 – zbořen
U Celestýnů Staré Město Dlouhá ulice 706
U Borovanských Staré Město Dlouhá ulice 713
U Bašteckých Staré Město Dlouhá ulice 719
U šesti peněz Staré Město Dlouhá ulice 722
U Petráčků Staré Město Dlouhá ulice 728 čp. 727 – U jetelů – 1726 – pivovar
U zeleného stromu Staré Město Dlouhá ulice 729 dva gotické domy
U hrubého muže Staré Město Dlouhá ulice 731 návštěva Karla IV.
U Opiců Staré Město Dlouhá ulice 733 původně dva domy
U Krkavců Staré Město Dlouhá ulice 735 i v čp. 734
U Klouzarů Staré Město Dlouhá ulice 739 starobylý pivovar
U černého věšáku Staré Město Dlouhá ulice 741 U černého raka
Stará kolkovna Staré Město Dlouhá ulice 922 1405-U černého orla
U tří andělů Staré Město Dušní 906
U Kuchynků Staré Město Dušní ulice 154 U Ficetů,
U pražáků Staré Město Haštalská ulice 749
U Čečelických Staré Město Haštalská ulice 752 U Pšeničků
U Raismanů Staré Město Haštalská ulice 791, 944 zbořen při asanaci
U Vejvodů Staré Město Jilská ulice 353 Goliášovský nákladnický dům, v místě tří domů
U Kokotů Staré Město Kaprova ulice 32 1415 – U Kohoutů; asanace
U Rozsypalů Staré Město Kaprova ulice 35 1437 – U 3 klíčů;
zbořen při asanaci
U tří kaprů Staré Město Kaprova ulice 49 zbořen
Schönfeldský dům Staré Město Karlova ulice 184
Mühldorfský dům Staré Město Karlova ulice 185
U Budínských Staré Město Karoliny Světlé 299
U zlatého zvonku Staré Město Karoliny Světlé 326 vznikl spojením čp.235 a čp.236
U anděla tepoucího Staré Město Klementinum
trakt do Seminářské ulice
U Ježků Staré Město Konviktská ulice 290 též čp. 291 – U dvou mouřenínů;
čp. 292 – U Goliáše (ČVUT)
U Trubačů Staré Město Kozí ulice 916 zbořen
U dvou zlatých medvědů Staré Město Kožná ulice 475
Jezuitský pivovar Staré Město Krocínova ulice 316
Křižovnický pivovar Staré Město Křižovnická ulice 191
V Jerusalemě Staré Město Liliová / Betlémské náměstí 251 zbořen
U modré štiky Staré Město Liliová / Karlova ulice 180 U toulu; navštívil ho Karel IV.
U Vořechovských Staré Město Liliová ulice 219 U Aronů, U Kunášů; 1329 – patří klášteru sv. Anny
U bílého kohouta Staré Město Liliová ulice 248
U Švandů Staré Město Liliová ulice 249 1403 – dvůr Roštíkovský; 1844 – přestavěn
U tří koulí Staré Město Martinská ulice 360 původně tři domy vedle Zderazské brány; pivovar i v čp.361 – U modrého beránka
U Kleeblatů Staré Město Masná ulice 621 U trojlístku jetelového, U Klepotů
U čápa Staré Město Masná ulice 699 zbořen
U zlaté štiky Staré Město Masná ulice 1051 zbořen při asanaci
U bílého zajíce Staré Město Michalská ulice 439 třípatrový gotický dům
U zeleného orla Staré Město Michalská ulice 441 dnes U staré paní
U modrého koníka Staré Město Můstek 386 ve středověku čp. 403, 1520 – Na zámku
U Spiritů Staré Město Na Perštýně 344 U Herzogů
U černého medvěda Staré Město Na Perštýně 345 dnes U medvídků
U Berků Staré Město Na Perštýně 346
U Sladkých Staré Město Na Perštýně 352 1466 – pivovar;
U Krtkovců
U Závorků Staré Město Na Perštýně 359 původně čtyři domy
U Šedivých Staré Město Na Perštýně 309, 350
U Dobřanských Staré Město Náprstkovo muzeum 271
U Lehmannů Staré Město Národní / Perlova 365
U zlatého lva Staré Město Ovocný trh 568 v čp.569 sladovna – dnes u Černé Matky Boží
U zlatého stolu Staré Město Platnéřská ulice 112 v místě tří středověkých stavení; zbořen
Červený kříž Staré Město Platnéřská ulice
areál Klementina; Vostrovského
U Korandů Staré Město Rybná ulice 693 1405 – sladovna;
čp. 692 – U kamenné panny
U Šturmů Staré Město Skořepka 354 v roce 1805 – dvapůvodní domy spojenydo čp. 423
U Urbanů Staré Město Týnská ulice 622 U Čížka, U Fikerů, U Jandů
U černého jelena Staré Město Týnská ulička/ulice 628 románskýdům
U tří per Staré Město Uhelný trh 414 U vlčího hrdla
U Jelínků Staré Město Vězeňská / Kozí ulice 914
U Oštěpů Staré Město Vězeňská ulice 910 rozsáhlý, dosahoval až ke Královu dvoru čp. 922
Pivovar Voříkovských Staré Město Vězeňská ulice 911 do asanace
Měšťanský pivovar na královských Vinohradech Vinohrady Korunní ulice 810
Libušinka Vyšehrad Vnislavova a Libušina ulice 48
U Charouzů


neznámá poloha, U Serafinů
         

Autor článku: Jakub Hlavatý

Více k tématu: Starý černokostelecký pivovar, Hradecký přehmat