Prezentace výsledků seminárních prací na téma Rovné – Stříbrná Skalice

V úterý 26.2.2013 od 9.00 hod se v zasedací místnosti Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT, v tzv. akváriu v 7. patře, uskuteční prezentace výsledků seminárních prací na téma Rovné – Stříbrná Skalice.Program

Vnější faktory – Krajina, sídelní kontext a historické souvislosti

9.10 -9.20 – Jana Rotreklová: Geomorfologie, přírodní poměry, vegetační kryt
9. 25 -9.35-  Magdaléna Zoubková: Osídlování Černokostelecka
9.40 – 9.50 – Lenka Žikešová: Obraz osídlení v mapách v konfrontaci s historickým poznáním
9.55 – 10.05 – Karel Humpola: Historické vlastnické poměry na Stříbrnoskalicku
10.10 – 10.20 – Jan Hanzlík: Dolování na Stříbrnoskalicku

Kostel a jeho bezprostřední zázemí

10.25 – 10.30 – Adéla Poubová: Geomorfologie prostoru zaniklého osídlení v Rovném
10.35 – 10.40 – Snášelová – Rybářová: Předvedení typologického druhu „tribunový kostel“, vazba na sídlo
10.45 – 10.55 – Vojtěch Ertl: Co víme a nevíme o původní liturgii?
11.00 – 11.10 – Břetislav Krejsa: Hmotová rekonstrukce stavebních etap a její úskalí
11.15 – 11.25 – Marie Křížová: Jak to bylo s tribunami?
11.30 – 11. 35 – Danešová – Čtverák: Rekonstrukce portálu – možnosti a meze
11.40 – 11.45 – Alice Trnková: Klášterní hutě – k čemu je nám dobré uvažování o nich?
11. 50 – 12. 00 – Pozemkový majetek kostela a obraz zaniklého osídlení v majetkové držbě dle indikačních skic

Převzato z facebookových neoficiálních stránek Ústavu památkové péče FA ČVUT – zde.