Model hradu na podkladě dochovaných terénních reliktů a kresebné rekonstrukce T. Durdíka vytvořil Matouš Semerád.