Víte, že se Hruškovský mlýn dříve jmenoval jinak?

V první zmínce z roku 1526 je mlýn i nad ním ležící rybník nazýván Mníšek. V urbáři z roku 1562 se dozvídáme, že na mlýně, který je v té době počítán jako součást Kostelních Střimelic, hospodařil Jíra Růžek (…mlynář ze mlejna pod rybníkem městským o dvou kolích), jehož potomci zde hospodařili až do roku 1566. Mlýnu i rybníku se od té doby začalo říkat Růžkovský. V 19.století se název mění na současný, Hruškovský.