Víte, že Stříbrná Skalice má od června 2015 nový znak a vlajku?

Na stránkách obce je sice nenajdete, ale je pravdou, že v červnu 2015 bylo po projednání Podvýborem pro heraldiku a vexilologii předsedou Poslanecké sněmovny obci Stříbrná Skalice uděleno právo používat nové symboly – znak a vlajku. Od předchozí, neschválené verze, se liší jenom barvou dobývané skály, která byla černá.


205_stribrna_skalice-pdf-0001Znak
Z pravého okraje modrého štítu vyniká skála, vpravo od ní stojí horník, v kukle, kabátci s flekem, střevících, vše černé, ve stříbrných kalhotách a s koženým opaskem, držící v napřažené pravici mlátek a v levici želízko přiložené ke skále. Skála, opasek a hornická kladívka přirozené barvy.


205_stribrna_skalice-pdf-0002Vlajka
Modrý list, v dolním rohu ze tří čtvrtin žerďového a poloviny dolního okraje listu vyniká bílá skála, u ní stojí horník, v kukle, kabátci s flekem, střevících, vše černé, v bílých kalhotách a s hnědým opaskem, držící v napřažené pravici mlátek a v levici želízko přiložené ke skále. Hornická kladívka jsou bílá na hnědých násadách. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR