Proměny Stříbrnoskalicka: Základní škola

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Barevná pohlednice s novou školou na náměstí byla vydána nedlouho po roce 1906. Tehdy byla totiž zrušena obecní kašna u školy a nahrazena litinovým vodovodním stojanem (na okraji snímku vpravo). Fasáda školy č.p. 69 byla v šedesátých letech 20. století zbavena naprosté většiny původního novorenesančního členění. Příklad kvalitní obnovy pláště slohově, rozměrově i dispozičně téměř totožného objektu přinesla v poslední době např. rekonstrukce č.p. 78 (pův. úřednický dům velkostatku, nyní úřad obce) v Dolních Břežanech (okr. Praha – západ). Navrácená fasáda, provedená však z moderních materiálů, tam slouží i jako zateplení stavby. Vlevo od školy se ukazuje usedlost č.p. 71 s doškovými střechami, a to nedlouho před zbořením pro stavbu kampeličky (nyní knihovna). Horizont uzavírá barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Drobný doplněk. V pozadí před kostelem si na starém snímku všimněte staré školní budovy, kterou v roce 1920 od obce za 15.000 Kč odkoupila sokolská organizace a vystavěla zde sokolovnu. Ta byla otevřena již v roce 1921.