Proměny Stříbrnoskalicka: Marjánka – koupání v Sázavě

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Řeka Sázava byla v letních měsících hojně využívána ke koupání. Břeh řeky proti Marjánce sloužil jako pláž i stanový tá-bor po dlouhá desetiletí. Situaci začala měnit výstavba mostu přes Sázavu (1946) a provoz kamenolomu. Dnes je louka nad mostem využívána pro rekreační účely jen minimálně. Historický snímek vlevo zachycuje především výuku dětí v plavání. V pozadí přestavěný hostinec je nově rozšířen o přístavbu sálu, břeh zpevňuje nová navigace vybudovaná spolu s novým betonovým mostem přes potok.