Proměny Stříbrnoskalicka: Na Městečku

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Pro datování vzácné fotografie náměstí pořízené od severu z Černokostelecké ulice je důležitá novostavba školy (1893) a dřevěná obecní kašna (zrušena 1906). Z fotografie vzniklo hned několik pohlednic. Podle nejstarších poštovních razítek musíme pak dobu pořízení snímku položit nejpozději do r. 1899. Pohled na náměstí nabízí mnoho zajímavých detailů zástavby. Radnice má ještě zazděné loubí a na rohu lucernu. Šenk osvětlují vyšší osmitabulková okna a sedlovou střechu kryje dřevěný šindel. Na ose náměstí stojí klasicistní kaple, za níž vystupuje v jižní frontě náměstí tvarovaný štít tehdy přízemního domu č.p. 78. Za školou s bohatě členěnou novorenesanční fasádou je v místě pozdější záložny (nyní knihovna) vidět průčelí původní usedlosti č.p. 71 s klenutou branou do dvora. Horizont zástavby vpravo uzavírá stará škola (č.p. 49, po přestavbě sokolovna) a nad ní kostel sv. Jana Nepomuckého.